CZYTANIA I PSALMY

SŁOWO BOŻE NA DZIEŃ: sty 07, 2012

7 STYCZNIA

PIERWSZE CZYTANIE  
(1 J 3,22-4,6)
Badajcie duchy, czy są z Boga
Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła.

Najmilsi:O co prosić będziemy,
otrzymamy od Boga,
ponieważ zachowujemy Jego przykazania
I czynimy to, co się Jemu podoba.

A przykazanie Jego zaś jest takie,
abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa,
i miłowali się wzajemnie tak,
jak nam nakazał.

Kto wypełnia Jego przykazania,
trwa w Bogu, a Bóg w nim;
a to, że trwa On w nas,
poznajemy po Duchu, którego nam dał.

Umiłowani,
nie dowierzajcie każdemu duchowi,
ale badajcie duchy, czy są z Boga,
gdyż wielu fałszywych proroków
pojawiło się na świecie.

Po tym poznajecie Ducha Bożego:
każdy duch,
który uznaje,
że Jezus Chrystus przyszedł w ciele,
jest z Boga.

Każdy zaś duch,
który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga;
i to jest duch Antychrysta,
który – jak słyszeliście – nadchodzi
i już teraz przebywa na świecie.

Wy, dzieci,
jesteście z Boga i zwyciężyliście ich,
ponieważ większy jest Ten, który w was jest,
od tego, który jest w świecie.

Oni są ze świata,
dlatego mówią tak, jak mówi świat,
a świat ich słucha.

My jesteśmy z Boga.

Ten, który zna Boga, słucha nas.

Kto nie jest z Boga, nas nie słucha.

W ten sposób poznajemy ducha
prawdy i ducha fałszu.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY 
(Ps 2,7-8,10-11)

Refren: Dam Ci narody w Twoje posiadanie.

Wyrok Pański ogłoszę: +On rzekł do mnie: „Jesteś Synem moim,
*Ja zrodziłem dziś Ciebie,
Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody
*i krańce ziemi w posiadanie Twoje”.

A teraz, królowie, zrozumcie,
*nauczcie się sędziowie ziemi.

Służcie Panu z bo jaźnią,
*z drżeniem całujcie Mu stopy.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
(Mt 4,23)


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA 
(Mt 4,12-17.
23-25)
Bliskie jest królestwo niebieskie
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Gdy Jezus usłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei.

Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na
pograniczu Zabulona i Neftalego.
Tak miało się spełnić słowo proroka
Izajasza:
„Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego.

Droga morska,
Zajordanie,

Galileja pogan.

Lud, który siedział w ciemności,

ujrzał światło wielkie,

i mieszkańcom cienistej krainy śmierci

światło wzeszło”.

Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”.

I obchodził Jezus całą Galileję, nauczając w tamtejszych
synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i
wszelkie słabości wśród ludu.
A wieść o Nim rozeszła się po całej
Syrii.
Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których
dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i
paralityków, a On ich uzdrawiał.
I szły za Nim liczne tłumy z Galilei i
z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania.

Oto słowo Pańskie.


Inne wpisy z danej kategorii: Słowo

RSSWpisy (0)

Trackback URL

Wpisz się
Jeśli chcesz pokazać zdjęcie, kliknij Gravatar.