ŚPIEWNIK RELIGIJNY

Śpiewnik pieśni i piosenek religijnych. Przeznaczony jest dla animacji wszelkich spotkań modlitewnych w duchu religijnym.

Błogosław Panie nas

Błogosław Panie nas na pracę i znojny trud
Wszak Tyś sam wybrał nas,
By Cię poznał i wielbił świat. Alleluja

Z radością wiernych sług bierzemy jarzmo Twe,
Poznawszy wolę Twą, idziemy pełnić ją.
Błogosław Panie nas...........

Oblicze wyryj Swe na dziełach naszych rąk,
Cierń pychy wyrwij z serc, niech kornie służą Ci.
Błogosław Panie nas......

Świat cały szuka Cię, choć nie zna Twoich dróg,
Niech życiem świadczym mu, żeś dobry Ojciec, Bóg.
Błogosław Panie nas.........

Wśród świata stawiasz Krzyż i przezeń zbawiasz go,
Konając z Sercem Twym, dajemy życie swe.
Błogosław Panie nas........

Miłością złącz nas swą i nią przemieniaj świat,
Niech pozna przyjaźń Twą, żeś Ty dlań Lekarz, Brat.
Błogosław Panie nas.........

Inne wpisy z danej kategorii: Pieśni i piosenki religijnePieśni religijne na literę B

RSSWpisy (0)

Trackback URL