NAUCZANIE

paź 22, 2009

Cztery Prawa Duchowego Życia

1. ?Bóg Cię kocha i ma wspaniały plan dla Twojego życia.? Ewangelia wg św. Jana 3:16 mówi: ?Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.? Ewangelia wg św. Jana 10:10 odpowiada na pytanie, dlaczego Jezus przyszedł na świat: ?Ja przyszedłem po to, aby /owce/ miały życie i miały je w obfitości”. Co blokuje nas od przyjęcia Bożej miłości? Co powstrzymuje nas od prowadzenia obfitującego życia?

2. ?Ludzkość splamiona jest grzechem i w związku z tym oddzielona od Boga. Przez to nie jesteśmy w stanie poznać cudownego planu, jaki Bóg ma dla naszego życia.? List św. Pawła do Rzymian 6:23 mówi o konsekwencjach grzechu: ?Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć.? Bóg stworzył nas jako istoty duchowe, umiejące przebywać w Jego obecności, szukające jej. Jednak ludzie poznali grzech. To dlatego jesteśmy odcięci od Boga. Zniszczyliśmy relację, jaką Bóg chciał mieć z nami. Jakie jest rozwiązanie tej sytuacji?

3. ?Jezus Chrystus jest jedynym Bożym sposobem, byśmy otrzymali przebaczenie, oraz by Bóg mógł być obecny w naszym życiu.? List św. Pawła do Rzymian 5:8 mówi: ?Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami?. 1 List św. Pawła do Koryntian 15:3-4 mówi nam o tym, co musimy wiedzieć i w co powinniśmy wierzyć, aby dostąpić zbawienia: ? …że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem…?. Sam Jezus mówi, że jest jedyną drogą do Boga. W Ewangelii wg św. Jana 14:6 przyznaje: ?Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie?. Jak mogę otrzymać ten wspaniały dar zbawienia?

4. ?Musimy uznać Jezusa Chrystusa za naszego Zbawiciela, aby otrzymać dar zbawienia i poznać wspaniały Boży plan dla naszego życia?. Ewangelia wg św. Jana 1:12 opisuje to w taki sposób: ?Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego?. Fragment z Dziejów Apostolskich 16:31 mówi o tym jasno: ?Uwierz w Pana Jezusa, a zbawisz siebie!?. Zbawienie możemy otrzymać jedynie przez łaskę, jedynie przez wiarę, jedynie przez Jezusa Chrystusa (List św. Pawła do Efezjan 2:8-9).

Jeśli chcesz uznać Jezusa Chrystusa za swojego Zbawiciela, wypowiedz do Boga następujące słowa. Ani te, ani jakiekolwiek inne słowa nie zbawią Cię, ale wiara w Chrystusa ma moc, by zbawić! Ta modlitwa stanowi po prostu sposób, by wyznać Bogu Twoją wiarę w Niego i podziękować Mu za zapewnienie nam zbawienia. ?Boże, wiem, że zgrzeszyłem przeciwko Tobie i zasługuję na karę. Ale Jezus wziął na siebie karę, na którą zasłużyłem, tak, byś mógł mi przebaczyć, jeśli w Niego uwierzę. Odwracam się od mojego grzechu i ufam, że mnie zbawisz. Wyznaję, że Jezus stał się moim osobistym Zbawicielem! Dzięki Ci za Twoją cudowną łaskę i przebaczenie ? dar życia wiecznego! Amen!?


Inne wpisy z danej kategorii: Nauczanie

RSSWpisy (0)

Trackback URL

Wpisz się
Jeśli chcesz pokazać zdjęcie, kliknij Gravatar.