CZYTANIA I PSALMY

SŁOWO BOŻE NA DZIEŃ: lut 23, 2012

CZWARTEK PO POPIELCU

PIERWSZE CZYTANIE   (Pwt 30,15-20)
Wierność i grzech, życie i śmierćCzytanie z Księgi Powtórzonego Prawa.

Mojżesz przemówił do ludu:
„Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście.

Ja dziś nakazuję ci kochać twego Boga, Pana, i chodzić Jego drogami,
pełniąc Jego nakazy, polecenia i przykazania; abyś żył i mnożył się, a
twój Bóg, Pan, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść.

Ale jeśli swoje serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz
się kłaniał obcym bogom, służąc im, oświadczam wam dzisiaj, że na pewno
zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po
przejściu Jordanu.

Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami
życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo.
Wybierajcie więc
życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Boga swego, Pana,
słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie
trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać ojcom twoim:
Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi”.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 1,1-2.
3.
4 i 6)
Refren: Błogosławiony, kto zaufał Panu.
Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych, +nie wchodzi na drogę grzeszników *i nie zasiada w gronie szyderców, lecz w prawie Pańskim upodobał sobie *i rozmyśla nad nim dniem i nocą.
On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, *które wydaje owoc w swoim czasie, liście jego nie więdną, *a wszystko, co czyni, jest udane.
Co innego grzesznicy: *są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych, *a droga występnych zaginie.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Mt 4,17)

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.
Pan mówi: Nawracajcie się, bliskie jest Królestwo niebieskie.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.


EWANGELIA  (Łk 9,22-25) Kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowaSłowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez
starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a
trzeciego dnia zmartwychwstanie”.

Potem mówił do wszystkich: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze
samego siebie, niech co dnia weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.

Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z
mego powodu, ten je zachowa.
Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały
świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie ?”

Oto słowo Pańskie.


Inne wpisy z danej kategorii: Słowo

RSSWpisy (0)

Trackback URL

Wpisz się
Jeśli chcesz pokazać zdjęcie, kliknij Gravatar.