NAUCZANIE

paź 12, 2009

Czym jest wylanie Ducha Świętego?

Pod wieloma względami doświadczenie to przypomina wydarzenie, które miało miejsce w Dniu Pięćdziesiątnicy. To właśnie wtedy Jezus obiecał swoim uczniom: gdy Duch święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi (Dz1,8). Kiedy uczniowie otrzymali Ducha Świętego zostali całkowicie przemienieni.

Podobnie i dziś, wielu chrześcijan doświadcza takiej przemiany. Jednocześnie ludzie Ci doświadczają mocy, która uzdalnia ich do życia zgodnego z wiarą w Chrystusa i do świadczenia o tej wierze. O. Francis Sullivan SJ, teolog z Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie opisał takie doświadczenie religijne, jako wydarzenie, które daje początek nowemu zrozumieniu obecności i działania Boga w życiu człowieka. Działanie to m.in. związane jest z ujawnieniem się darów charyzmatycznych, jakimi został obdarzony przez Boga człowiek, by mógł budować Kościół.

Możliwe są przynajmniej dwie teologiczne interpretacje „wylania Ducha Świętego”. W pierwszej wydarzenie to nie jest nowym posłaniem Ducha Świętego, ale jest uświadomieniem sobie przez człowieka Jego obecności, uwolnieniem Jego mocy, która została człowiekowi ofiarowana w sakramentach. A zatem ludzie otrzymują Ducha w sensie doświadczalnym a nie teologicznym (w tym sensie otrzymują Go już w sakramentach). Potwierdzeniem dla tej interpretacji może być fragment 2Tm1,6-8. Druga interpretacja zakłada, że „wylanie Ducha Świętego” przynosi rzeczywiste przyjście Ducha Świętego do człowieka. Przyjście zarówno w sensie doświadczalnym, jak i teologicznym. Biblijnym potwierdzeniem tej tezy może być fragment Dz4,29-31 (tzw. małe zesłanie Ducha Świętego).

Trzeba pamiętać, że w ciągu swojego istnienia Kościół wielokrotnie prosił Boga o Ducha Świętego. O nowe doświadczenie dnia Pięćdziesiątnicy modlił się także papież Jan XXIII: „Odnów swoje cuda w naszych czasach, tak jakby w nowym dniu Pięćdziesiątnicy..” Modlitwa ta zaowocowała Soborem Watykańskim II i jego następstwami. A zatem całkowicie zgodna z tradycyjną teologią katolicką jest prośba ochrzczonych i bierzmowanych chrześcijan o „wylanie Ducha Świętego”, „chrzest w Duchu Świętym” czy też „posłanie Ducha Świętego”. Wszystkie te terminy oznaczają dokładnie to samo doświadczenie. Kościół też nieustannie modli się wołając „Przyjdź Duchu  Święty”. Dla katolików, którzy zostali ochrzczeni w dzieciństwie i bierzmowani we wczesnej młodości, często dopiero „wylanie Ducha Świętego” może stać się pierwszym rzeczywistym, opartym na całkowicie świadomej decyzji, potwierdzeniem tego, co otrzymali podczas sakramentów inicjacji chrześcijańskiej.


Inne wpisy z danej kategorii: Nauczanie

Tagi:

RSSWpisy (0)

Trackback URL

Wpisz się
Jeśli chcesz pokazać zdjęcie, kliknij Gravatar.