Jak pisać intencje?

Co to jest intencja?

Intencja jest to inaczej sprawa, którą chcesz przedstawić Bogu w modlitwie. Intencja modlitewna może obejmować osoby które żyją oraz te które odeszły do wieczności .

Jak pisać intencje?

Najpierw trzeba się po prostu zastanowić za kogo lub za co chcesz się pomodlić. W jakiej sprawie. Następnie sprecyzować czego pragniesz od Boga przez wstawiennictwo Maryi.
Intencje powinny być krótkie. Powinny zawierać w miarę możliwości pełną treść prośby czy podziękowania. Należy unikać intencji typu „za wiadomą Ci osobę” czy „za mój problem”.

„Proście a będzie Wam dane” z ewangelii św. Mateusza (Mt 7,7)

Dodaj intencję

RSSWpisy (0)

Trackback URL