INFORMACJE I WYDARZENIA

Centrum informacji wydarzeń religijnych i kulturalnych z całej Polski

Kard. Grocholewski: Katedra jest centrum ubogacenia duchowego

O duchowej wymowie i znaczeniu katedry mówił w homilii podczas uroczystości 600-lecia konsekracji katedry we Włocławku kard. Zenon Grocholewski. Jako legat papieski przewodniczył on Mszy św. z udziałem Episkopatu Polski.

Podczas modlitwy Anioł Pański w Rzymie papież Benedykt XVI pozdrowił Episkopat Polski i wszystkich uczestników uroczystości we Włocławku. Legatem papieskim na uroczystości był kard. Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego.

We Mszy św. uczestniczył Episkopat Polski, który z racji na ten jubileusz odbywał na terenie diecezji włocławskiej obrady plenarne w Licheniu. Dziękczynna Eucharystia we włocławskiej katedrze była jednocześnie diecezjalnym podziękowaniem za beatyfikację Jana Pawła II. Na początku liturgii metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz przekazał biskupowi włocławskiemu Wiesławowi Meringowi relikwie krwi Błogosławionego.

Świątynia jest obrazem duchowego Kościoła serc wiernych i jednocześnie symbolem nieba, które jest celem doczesnej pielgrzymki – zaznaczył kard. Grocholewski podczas homilii. Mówił też o tym, w jaki sposób widzialny kościół jest drogowskazem do nowego życia. Jest to miejsce modlitwy, wspólnoty, przyjmowania sakramentów, słuchania Słowa Bożego.

Kardynał Grocholewski wskazywał na autentycznie życie chrześcijańskie jako „materiał budowlany tego Kościoła naszych serc”. Mówił też o potrzebie formowania sumień, które „ma, zwłaszcza dzisiaj, ogromne znaczenie w wymiarze społecznym, w wymiarze budowania dobra wspólnego”. Na tę sprawę zwracał uwagę niedawno Benedykt XVI w Zagrzebiu. Jak wskazał kard. Grocholewski, najdoskonalszym formatorem sumienia jest Bóg obecny w sercu.

Katedra jest „Matką kościołów” rozsianych po całej diecezji, siedzibą biskupa. „Wyrażając radość z tego, że mogę przewodniczyć uroczystej Mszy Świętej z okazji 600. rocznicy konsekracji tej pięknej katedry, i to w imieniu Ojca Świętego, modlę się i życzę Wam, byście kochali tę świątynię, byście umieli uczynić z niej naprawdę tętniące życiem centrum nie tylko tej parafii, ale i całej waszej diecezji, centrum ubogacenia duchowego, centrum jednoczenia się z Bogiem” – mówił kard. Grocholewski.

W diecezji włocławskiej – z racji 600-lecia tamtejszej katedry – trwa rok jubileuszowy. 19 marca br. zainaugurowano w katedrze adorację Najświętszego Sakramentu, która trwać będzie do końca roku jubileuszowego, czyli do 9 października br.

Katedra to najważniejszy kościół w diecezji. Obecna katedra włocławska, trzecia w historii miasta, została konsekrowana w 1411 r. jako wotum narodu polskiego za zwycięstwo nad Krzyżakami pod Grunwaldem.

Jej budowę rozpoczął w 1340 r. biskup Maciej Gołańczewski. Konsekracji dokonał, w obecności króla Władysława Jagiełły, biskup pomocniczy włocławski Jan. Kościół dedykowany został NMP Wniebowziętej. Papież Pius X nadał mu tytuł bazyliki mniejszej 22 lutego 1907 r.

Warto przypomnieć, że w katedrze włocławskiej przyjął święcenia kapłańskie ks. Stefan Wyszyński, późniejszy prymas Polski. Bł. Michał Kozal, patron miasta, został zaś konsekrowany w niej 13 sierpnia 1939 r. na biskupa.

Nieopodal katedry, w nurtach Wisły przy włocławskiej tamie, swoje życie zakończył ks. Jerzy Popiełuszko (19 października 1984 r.). Błogosławiony Jan Paweł II nawiedził włocławską katedrę 6 czerwca 1991 r. i spotkał się w niej ze środowiskiem polskich szkół.


Inne wpisy z danej kategorii: Informacje i Wydarzenia

RSSWpisy (0)

Trackback URL

Wpisz się
Jeśli chcesz pokazać zdjęcie, kliknij Gravatar.