RSSCzytania

Jezusowa pochwała wiary uzdrowionego

Łukasz dostrzega w procesie wiary nie tylko jej dojrzewanie, ale również jej ocenę Żyda cudownie uzdrowionego, a dokonaną przez Jezusa w Łk 18,42

Reakcja uczestników na cudowne wydarzenie

Ludzie często widząc znak Boży przeróżnie reagowali na niego. Najczęściej stawali się uczniami Chrystusa lub też On gromadził ich jako swój lud. Takie reakcje świadków cudu zamieszczają opisy synoptyków: tłumy nad Jeziorem Galilejskim

Wstęp do problematyki procesu wiary

Tytuł niniejszego artykułu domaga się pewnych wyjaśnień z racji wieloaspektowego terminu „proces”[1]. Proces bowiem jest użyty nie tylko w języku prawniczym czy filozoficznym, ale również w innych dziedzinach i przejawach życia ludzkiego. Chciałoby się go wyjaśnić za pomocą prostej: od – do, nie koniecznie w porządku ściśle określonym albo też podkreślić cel bliżej określony[2].

Wstęp do Światowy i ogólnopolski kontekst ruchu charyzmatycznego w Głogowie

Ruch Odnowy w Duchu Świętym znany wcześniej pod nazwą „Odnowa Charyzmatyczna” to zjawisko w Kościele z lat sześćdziesiątych, skoncentrowane na uwielbianiu Boga i ewangelizacji lub re-ewangelizacji różnych środowisk społecznych, a przede wszystkim jednostki osobowej

Wstęp CUD UZDROWIENIA I WIARA CZTERECH PRZYJACIÓŁ PARALITYKA

Historia Polski i Kościoła są jak dwa tryby, które się zazębiają. Jak niegdyś Bóg Jahwe doświadczał Hioba w nieszczęściach i cierpieniach, tak dziś doświadcza nas Polaków. Doświadczał młodego Karola Wojtyłę i jego przyjaciela Andrzeja Deskura.

wstęp Biblijny model wychowania młodzieży

Większość młodzieży przyjmuje pomocną dłoń nauczyciela, ale są i tacy, do których nie łatwo jest trafić z przyjacielską pomocą. Gdy uczeń zamyka się w sobie i odrzuca pomoc ze strony nauczyciela, szkolnego pedagoga, wydaje się, że nie można już mu pomóc. Powstaje pytanie: jak zatem wspierać tego młodego człowieka, aby nakierować go na umiłowanie życia [...]

Biblijny model wychowania w czasach biblijnych

Okres biblijnego wychowania opierał się głównie na wierze w Boga Jahwe; Kyriosa. Bóg wychowuje ludzi jak ojciec swe dzieci: „Uznaj w sercu, że jak wychowuje człowiek swego syna, tak Pan, Bóg twój, wychowuje ciebie” (Pwt 8,5) (Biblia Tysiąclecia 2008, s. 211).

Opowiadanie o pomysłowości czterech przyjaciół paralityka

W opowiadaniu o pewnym cudzie, jakim Jezus dokonał, cechy te będą miały ogromne znaczenie. Zdarzenie to miało miejsce w Kafarnaum (ruiny Tell Chum), które było położone nad północnym brzegu Jeziora Genezaret, około 4 km od ujścia rzeki Jordan. Nazwa Kafarnaum pochodzi od hebr. kehar nahum – „wieś Nahuma” (niestety, nie wiemy kim był ów Nahum). [...]

Biblijny model wychowania w judaizmie

Na określenie „wychowanie” Żydzi używali hebrajskiego terminu jasar, które obok podstawowego pojęcia oznaczał również: „karcić”, „uczyć”, „nauczać”, „udzielić nagany”. Jasar to konkretne oddziaływanie osoby na osobę; z jednej strony Boga na człowieka, zaś z drugiej jednego człowieka na drugiego (por. L. Koehler 2008, s. 396).

Opowieść o bł. Anieli Salawie

Bł. Aniela Salawa (1881 – 1922). „Aniela żyła stosunkowo niedługo, bo tylko 41 lat. Pochodziła ze wsi Siepraw, odległej 18 km od Krakowa, od którego się przeniosła w 16 roku życia pracując jako służąca, czyli pomoc domowa. Bo w rodzinnym domu nie było bogato.