RSSModlitwy

Modlitwa po Spowiedzi Świętej

Panie i Boże mój, dziękuję Ci za to, żeś mnie stworzył, żeś mnie powołał do wiary w Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Zbawiciela naszego. Ty udzielasz nam Ducha Świętego, abyśmy się stali Twoimi dziećmi i dziedzicami. Ty nie opuszczasz grzesznika, lecz szukasz go z ojcowską miłością.

Nowenna do Dzieciątka Jezus

  przed uroczystością (16-24 grudnia) lub w okresie Bożego Narodzenia Modlitwa wstępna na każdy dzień nowenny Wszechmogący wiekuisty Boże, Panie nieba i ziemi, który objawiasz się maluczkim; spraw, prosimy, abyśmy z należną czcią uwielbiając święte tajemnice Dzieciątka Jezus, Twojego Syna, i wiernie wstępując w Jego ślady mogli dojść do królestwa niebieskiego obiecanego maluczkim. Który żyjesz [...]

Modlitwy do Dzieciątka Jezus

Jezu, Boże Dziecię, bądź na wieki pochwalony za to, że z miłości ku nam tak bardzo się uniżyłeś. Przyszedłeś do nas z nieba, aby nas tam zaprowadzić. Wyniszczyłeś Siebie, aby nas ubogacić, a my tak często jesteśmy niewdzięczni.

Litanie i Hymny

Prośby o łaski

Nowenna, Akt Poświęcenia, Wezwania

Koronki i Różaniec

Modlitwy na różne okazje

Pismo Święte o Duchu Świętym („mały katechizm”)

Nowenna do świętego Józefa