RSSdo Świętych Franciszkańskich

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

Litanie do świętego Franciszka

Antyfona do świętej Klary

Modlitwy i Litanie do świętej Klary Litania do świętej Klary Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, Jedyny Boże, Święta Maryjo, módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, Święta Panno nad pannami, Święta [...]