RSSNauczanie

Czym jest wylanie Ducha Świętego?

Pod wieloma względami doświadczenie to przypomina wydarzenie, które miało miejsce w Dniu Pięćdziesiątnicy. To właśnie wtedy Jezus obiecał swoim uczniom: gdy Duch święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi (Dz1,8). Kiedy uczniowie otrzymali Ducha Świętego zostali całkowicie [...]

List apostolski Mane nobiscum Domine Ojca Świętego

List apostolski Mane nobiscum Domine Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, duchowieństwa i wirnych 1. ?ZOSTAŃ Z NAMI, PANIE, gdyż ma się ku wieczorowi? (por. Łk 24, 29). Z tym usilnym zaproszeniem dwaj uczniowie zdążający do Emaus wieczorem w dniu Zmartwychwstania zwrócili się do Wędrowca, który przyłączył się do nich w drodze. Przygnębieni smutnymi [...]

Rocco BUTTIGLIONE

 W trudnych momentach życia, kiedy trzeba podejmować ważne decyzje, dobrze jest zatrzymać się na chwilę, zastanowić się, a także poprosić o radę innych ludzi. Życie każdego człowieka jest czymś jedynym i niepowtarzalnym, dlatego tylko ten, kto przeżywa je jako własne, może o nim decydować. Tylko ten bowiem, kto przeżywa od wewnątrz daną sytuację, zna wszystkie [...]

oria Odnowy w Duchu Świętym na Świecie

Kiedy apostołowie zebrali się na modlitwę w dniu Pięćdziesiątnicy, z ludzkiego punktu widzenia nie mięli specjalnych powodów do radości. Patrząc po ludzku ponieśli klęskę. Oto Ten, któremu zaufali, za którym poszli, rezygnując z dotychczasowego życia,

SENS DROGI KRZYŻOWEJ

   Droga Krzyżowa stanowi jedną z bardziej znanych praktyk pobożnych, cieszących się i dziś jeszcze wielką popularnością. Niezwykłe znaczenie tego nabożeństwa płynie stąd, że rozpamiętuje się w nim ostatni i najboleśniejszy etap życia Chrystusa, związany z Jego męką i śmiercią na krzyżu. W nabożeństwie tym chodzi przede wszystkim o zrozumienie wymowy owej bolesnej drogi, którą [...]

Symbol palmy wielkanocnej

Niedziela Palmowa jest to ostania niedziela Wielkiego Postu. W Polsce bywa też nazywana Kwietną lub Wierzbną. Niedziela ta wprowadza nas w cykl obrzędów bezpośrednio związanych z nadchodzącą Wielkanocą. Rozpoczyna Wielki Tydzień, który wieńczony jest Triduum Paschalnym  Wielkim Czwartkiem, Wielkim Piątkiem oraz Wielką Sobotą które poprzedzają Rezurekcję.  W Niedzielę Palmową Kościół świętuje tryumfalny wjazd Chrystusa do [...]

Fakty zmartwychwstania

1. Fakt Zmartwychwstania Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja. Ten fakt jest centralną prawdą wiary Kościoła. Wszystko, co zdarzyło się przed zmartwychwstaniem Jezusa mieściło się w granicach ludzkich doświadczeń i wyobrażeń. W takich granicach da się zrozumieć Boże Narodzenie, nauczanie Jezusa, a także jego śmierć.

Jan Paweł II

Na placu przed Bazyliką św. Piotra w Rzymie tuż po tym jak odszedł Jan Paweł II, pośród modlących się wiernych pojawiło się mnóstwo kartek, na których ludzie wyrażali swoje emocje jakie towarzyszyły  im w tych dniach. Na jednej z nich obok  biało   czerwonego serca widniał napis:  Nie mogliśmy zatrzymać Cię na tym świecie, ale nigdy [...]

Pierwsza komunia Święta

O szczęście niepojęte! Bóg sam odwiedza mnie! O Jezu wspomóż łaską, by godnie przyjął Cię W najbliższych dniach w naszej Bazylice obchodzić będziemy wielką uroczystość, bo oto dzieci tejże parafii po raz pierwszy w życiu przyjmą do swoich serc Jezusa Eucharystycznego w Komunii św.

Litania Loretańska

Centralną częścią nabożeństwa majowego jest Litania Loretańska, jeden ze wspaniałych hymnów na cześć Maryi, w którym wysławiane są Jej wielkie cnoty i przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg.