RSSRekolekcje

Ikona Spotkań Małżeńskich

Spotkania Małżeńskie mają na celu pogłębienie, odnowienie, a nieraz odbudowanie miłości małżeńskiej. Podstawową formą pracy są dwudniowe spotkania o charakterze rekolekcji zamkniętych, które prowadzone są w duchu dialogu męża i żony. Przeznaczone są dla wszystkich, którzy pragną, aby ich miłość małżeńska rozwijała się. Są szczególnie pomocne dla par przeżywających kryzys małżeński.   Zgłoszenia: marcinkiewiczowie@spotkaniamalzenskie.pl, tel. (42) 681 32 25 [...]

Rekolekcje – Co pomaga, a co przeszkadza modlitwie?

Modlitwa jest owocem działania łaski (Boga) i aktywności człowieka. Patrząc od strony człowieka, jest czymś czego się uczymy. Każdy, kto się modli bardziej systematycznie, prędzej czy później napotyka na nieznane mu wyzwania i trudności w przygotowaniu modlitwy, w jej przebiegu czy po modlitwie. Tym, co pomaga, a co może przeszkadzać na modlitwie, dzielą się członkowie [...]

Rekolekcje – Dni skupienia przy klasztorze dla młodzieży męskiej

Zapraszamy młodzież męską do naszej braterskiej wspólnoty na dni skupienia. Program jest oparty na planie dnia klasztornego życia. Serdecznie zapraszamy tych, którzy chcieliby zasmakować pogłębionej modlitwy i skupienia w milczeniu, a także porozmawiać o swoim powołaniu.   tel. (012) 258 30 70, (012) 282-00-65 powolania@karmel.pl www.bosi.org.pl

Rekolekcje – Rekolekcje indywidualne u Trynitarzy w Krakowie

Rekolekcje polegają na włączeniu się w życie zakonne (wspólne modlitwy, posiłki, a także obowiązki domowe). Pobyt: od piątku do niedzieli lub poniedziałku (po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym wspólnie ustalając termin przyjazdu i szczegóły dojazdu). Za pobyt nie pobieramy żadnych opłat, nikt też nie jest zobligowany wstąpieniem.   trynitarze.cracovia@gmail.com tel. 501-369-890; (12) 653-21-93 www.trynitarze.pl

Rekolekcje – Rekolekcje dla kapłanów

Prowadzącym jest ks. mgr lic. Tomasz Rusiecki, ojciec duchowny kapłanów. Rekolekcjonista. Dyrektor Krajowy Unii Apostolskiej Kleru Najświętszego Serca Jezusa.   Tel.: (18) 201 51 33 www.ksiezowka.zakopane.pl. Zgłoszenia przez stronę internetową.

Rekolekcje – Rekolekcje dla alkoholików trzeźwiejących i ich rodzin

Rekolekcje dla alkoholików trzeźwiejących skierowane są również do ich rodzin. Charakteryzują się tym, że program jest tylko i wyłącznie duchowy. Składa się z codziennej Mszy św., katechez, nabożeństw, adoracji, medytacji, jest okazja do spowiedzi oraz wspólnych spotkań połączonych ze śpiewem i radością.   Tel.: 22/785-22-08 oat@kapucyni-wwa.opoka.org.pl; oat_xl@wp.pl www.oat.com.pl

Rekolekcje – Szkoła modlitwy dla młodzieży męskiej i żeńskiej

Karmelitańska szkoła modlitwy to wspólna medytacja Słowa Bożego, krótkie konferencje wprowadzające i przede wszystkim praktyka modlitwy wewnętrznej w oparciu o doświadczenie Jana od Krzyża i Teresy od Jezusa. W trakcie spotkania jest także możliwość indywidualnej rozmowy z prowadzącym. Zgłoszenia na adres: rekol@karmel.pl, o. Paweł Porwit OCD, tel. (012) 258 30 70, (012) 282-00-65, e-mail: powolania@karmel.pl [...]

Rekolekcje – Wierzę w jeden, święty powszechny i apostolski Kościół

Potrzeba odkryć prawdziwą tajemnicę Kościoła, aby uniknąć fałszywych rozróżnień, np. na „Kościół łagiewnicki” i „Kościół toruński”. Prowadzi: Tomasz Terlikowski i ekipa Centrum Pojednania La Salette.   Tel.: 13 / 441 31 90 centrum@saletyni.pl

Rekolekcje – Rekolekcje dla narzeczonych

Celem programu rekolekcji przygotowujących do przyjęcia sakramentu małżeństwa, opracowanego przez ruch Spotkań Małżeńskich, jest między innymi: lepsze poznanie cech osobowościowych, oczekiwań, planów, poglądów, postaw życiowych osób planujących wspólne życie, zachęcenie do podejmowania dialogu o sprawach trudnych i konfliktowych, pełniejsze zrozumienie znaczenia sakramentu małżeństwa i słów przysięgi małżeńskiej, przeanalizowanie, na ile plany wspólnego życia małżeńskiego są [...]

Rekolekcje – Rekolekcje Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

Rekolekcje skierowane są do osób stykających się z problemem uzależnienia oraz współuzależnionych i uzależnionych od alkoholu.   fdfe@franciszkanie.pl (33) 862 21 49 www.fdfe.franciszkanie.pl