PRASA

Informacje prasowe

Konsekracja biskupa pomocniczego Piotra Gregera

W katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej w pierwszą niedzielę Adwentu, 27 listopada, święcenia biskupie przyjmie ks. dr Piotr Greger, nowy biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej.

Eucharystii z udzieleniem święceń biskupich będzie przewodniczył metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz. Współkonsekratorami będą nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore oraz biskup bielsko-żywiecki Tadeusz Rakoczy. Elementem liturgii święceń biskupich jest namaszczenie głowy oraz przekazanie księgi Ewangelii i biskupich insygniów.

Papież Benedykt XVI mianował ks. dr. Piotra Gregera biskupem pomocniczym diecezji bielsko-żywieckiej, przydzielając stolicę tytularną Assava, w dniu 22 października br. „Ogłoszenie tej nominacji nastąpiło w dniu liturgicznego wspomnienia bł. Jana Pawła II, tak bardzo nam drogiej osoby, a teraz orędownika przed Bogiem. Dlatego także przez jego wstawiennictwo, jak i świętych patronów naszej diecezji wypraszajmy dla ks. biskupa nominata obfitość darów Ducha Świętego dla jakże bardzo odpowiedzialnej jego pasterskiej posługi w naszym Kościele” – prosił wiernych bp Tadeusz Rakoczy.

Związek z Janem Pawłem II będzie miał swój wyraz w herbie bp. Gregera. Nominat w pierwszym polu umieścił herb papieża. Pole to ilustruje jednocześnie biskupią dewizę „In servitio Redemptori” (W służbie Odkupicielowi), przez nawiązanie do pierwszej, programowej encykliki Jana Pawła II „Redemptor hominis” (Odkupiciel człowieka). W drugiej części tarczy herbowej na czerwonym tle znajduje się ścięta głowa św. Jana Chrzciciela na misie. To nawiązanie do rodzinnego miasta Nominata, Mysłowic, którego św. Jan Chrzciciel na mocy bulli papieskiej jest patronem. Natomiast w trzeciej części tarczy, na złotym polu, biskup liturgista zamieścił kosz z pięcioma chlebami i dwie ryby, odnoszące się do opisu cudownego rozmnożenia chleba i zapowiedzi Eucharystii.

Biskup nominat Piotr Greger urodził się 28 marca 1964 roku w Tychach. Pochodzi z parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Mysłowicach Wesołej. W roku 1971 rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 2 w Wesołej, a następnie w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach, gdzie w roku 1983 zdał egzamin maturalny. W latach 1983-1989 studiował w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Wyświęcony na prezbitera 13 maja 1989 roku w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach przez biskupa Damiana Zimonia. W 1989 roku uzyskał stopień magistra teologii, w 1992 roku – licencjata teologii, a w 2000 – doktora teologii z zakresu liturgiki.

Po święceniach prezbiteratu podjął posługę duszpasterską w parafii pod wezwaniem Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Mysłowicach Ławkach oraz parafii Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej Goduli. Z dniem 31 sierpnia 1989 roku rozpoczął sześcioletnią pracę wikariusza w parafii pw. Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Bielsku-Białej. Od roku 1995 zajmuje się pracą naukową. Dotąd mieszkał i pomagał w parafii Świętego Pawła Apostoła w Bielsku-Białej.

W 1996 roku został mianowany sekretarzem Instytutu Teologicznego im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej, a w 2002 roku jego wicedyrektorem. Jednocześnie podjął zajęcia jako wykładowca liturgiki oraz sakramentologii ogólnej. Od roku akademickiego 2001/2002 prowadził także zajęcia zlecone w filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (liturgika, duszpasterstwo dzieci i młodzieży, hermeneutyka teologiczna) na studiach dziennych i zaocznych.

Przewodniczył pracom diecezjalnej komisji liturgicznej, był diecezjalnym duszpasterzem nauczycieli, redaktorem kalendarza liturgicznego diecezji bielsko-żywieckiej, członkiem Rady Kapłańskiej (od roku 2004), oznaczony godnością kanonika (R.M.). Autor książki „Percepcja obrzędów pokuty w Polsce. Studium liturgiczno-duszpasterskie”.


Inne wpisy z danej kategorii: Prasa

RSSWpisy (0)

Trackback URL

Wpisz się
Jeśli chcesz pokazać zdjęcie, kliknij Gravatar.