Matko Miłosierdzia, ukaż dzieciom Serce Jezusa


Paray-Le-Monial (Francja), 5 października 1986
Na zakończenie tej Mszy św. odmówmy ?Anioł Pański?. Wezwijmy Najświętszą Dziewicę Maryję, Tę, która odpowiedziała na Zwiastowanie Anielskie z pełną gotowością wiary.
Maryjo, Córko Izraela, Ty głosiłaś miłosierdzie ofiarowane ludziom przez troskliwą miłość Ojca z pokolenia na pokolenie.
Maryjo, Panno Święta, służebnico Pańska, Ty nosiłaś w swoim łonie drogocenny owoc Bożego miłosierdzia.
Maryjo, Ty, która zachowywałaś w swoim sercu słowa zbawienia, dajesz światu świadectwo absolutnej wierności Boga wobec Jego miłości.
Maryjo, Ty, która szłaś za swoim synem, Jezusem, aż do stóp krzyża, przez fiat Twego macierzyńskiego serca przyłączyłaś się bez reszty do ofiary odkupienia.
Maryjo, Matko miłosierdzia, ukaż swoim dzieciom Serce Jezusa, które widziałaś przebite, aby na zawsze było źródłem życia.
Maryjo, obecna pośród uczniów, Ty przybliżasz nam ożywczą miłość Twojego Syna zmartwychwstałego.
Maryjo,Matko czuła na zagrożenia i doświadczenia będące udziałem braci Twojego Syna,Ty nie przestajesz ich prowadzić po drodze zbawienia.
Maryjo, która na tym miejscu ukazałaś Małgorzacie Marii Serce Twego Syna, spraw, abyśmy naśladowali Twój przykład i w pokorze pozostawali wierni Jego miłości.


Inne wpisy z danej kategorii: maryjne Jana Pawła II

RSSWpisy (0)

Trackback URL

Wpisz się
Jeśli chcesz pokazać zdjęcie, kliknij Gravatar.