INFORMACJE I WYDARZENIA

Centrum informacji wydarzeń religijnych i kulturalnych z całej Polski

Nowe funkcje biskupów

Biskupi powołali po raz pierwszy delegata do spraw egzorcystów. Biskup Adam Bałabuch będzie przewodniczył pracom komisji liturgicznej, a biskup Krzysztof Nitkiewicz zajmie się sprawami ekumenizmu. To niektóre ze zmian w gremiach Episkopatu.

Podczas czerwcowego zebrania plenarnego, w związku z upływającymi kadencjami przewodniczących komisji, rad i zespołów, biskupi dokonali szeregu wyborów dotyczących gremiów Episkopatu.

Obecny statut Konferencji Episkopatu Polski przewiduje, że kadencja przewodniczących trwa pięć lat i funkcję tę dany biskup może pełnić bez przerwy przez dwie kolejne kadencje. W myśl tych zapisów, kierujący od 10 lat pracami Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów bp Stefan Cichy przestał pełnić tę funkcję. Zebranie plenarne na nowego przewodniczącego tejże komisji, zajmującej się m.in. troską o obrzędowy i duszpasterski kult Boży i różne formy apostolstwa liturgicznego, wybrało bp. Adama Bałabucha, biskupa pomocniczego diecezji świdnickiej. Biskup Cichy nie kończy jednak prac w Komisji, teraz będzie jej członkiem.

Drugą kadencję zakończył również bp Tadeusz Pikus, przewodniczący Bilateralnego Zespołu Katolicko-Prawosławnego. Zastąpił go na tym stanowisku bp Marian Rojek, biskup pomocniczy z Przemyśla.

Przewodniczącym Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Francji został bp Wojciech Polak. Do tej pory, przez dwie kolejne kadencje, funkcję tę pełnił abp Stanisław Nowak.

Zmienił się przewodniczący Rady ds. Społecznych. Miejsce bp. Piotra Jareckiego zajął bp Józef Kupny. Nowym przewodniczącym Rady ds. Ekumenizmu został biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz w miejsce bp. Tadeusza Pikusa.

Szereg biskupów otrzymało nominację na drugą kadencję prac w gremiach Episkopatu. M.in. kolejne pięć lat pracami Komisji Duchowieństwa będzie kierował kard. Stanisław Dziwisz, a abp Stanisław Gądecki – pracami Komisji Duszpasterstwa.

Członkiem Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Litwy zebranie plenarne wybrało bp. Tadeusza Bronakowskiego, biskupa pomocniczego diecezji łomżyńskiej.

Po raz pierwszy biskupi powołali delegata do spraw egzorcystów. Z taką prośbą zwrócił się do Konferencji Episkopatu Polski krajowy koordynator egzorcystów ks. Marian Piątkowski. Zebranie plenarne zadanie to powierzyło metropolicie częstochowskiemu abp. Stanisławowi Nowakowi.

Kadencja delegatów Episkopatu trwa również 5 lat, ale nie ma ograniczenia co do liczby następujących po sobie kadencji. Bp Marian Florczyk otrzymał powołanie na 3. kadencję delegata KEP ds. duszpasterstwa sportowców. Po 10 latach zmienili się delegaci ds. duszpasterstwa kobiet i rolników. Biskupa elbląskiego Jana Styrnę na stanowisku delegata KEP ds. duszpasterstwa rolników zastąpił bp Edward Białogłowski, biskup pomocniczy diecezji rzeszowskiej. Nowym delegatem Episkopatu ds. duszpasterstwa kobiet został bp Ireneusz Pękalski, biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej, w miejsce bp. Jana Wątroby.

355. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski odbyło się w Licheniu w dniach 24 i 25 czerwca oraz we Włocławku 26 czerwca 2011 r.

(md © Biuro Prasowe KEP 2011)


Inne wpisy z danej kategorii: Informacje i Wydarzenia

RSSWpisy (0)

Trackback URL

Wpisz się
Jeśli chcesz pokazać zdjęcie, kliknij Gravatar.