INFORMACJE I WYDARZENIA

Centrum informacji wydarzeń religijnych i kulturalnych z całej Polski

Nowi biskupi

Ks. Grzegorz Ryś i o. Damian Muskus – to nowi biskupi pomocniczy w Krakowie. Podwójną nominację dla archidiecezji krakowskiej ogłosiła dziś Nuncjatura Apostolska.

Pierwszy z nominatów, ks. prał. dr hab. Grzegorz Ryś, dotychczas pełnił funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej i zarazem przewodniczącego Konferencji Rektorów Seminariów Duchownych w Polsce. Decyzją Ojca Świętego Benedykta XVI został biskupem pomocniczym w Krakowie i otrzymał stolicę tytularną Arcavica. Ks. Ryś ma 47 lat. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. kard. Franciszka Macharskiego 22 maja 1988 r. Kieruje Katedrą Historii Kościoła w Średniowieczu na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jest członkiem zespołu redakcyjnego „Tygodnika Powszechnego”.

O. Damian Andrzej Muskus OFM był gwardianem i kustoszem sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. W czerwcu br. został mianowany sekretarzem formacji i studiów prowincji oo. Bernardynów. Papież Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej i biskupem pomocniczym Amaia. Biskup-nominat na 44 lata. Formację seminaryjną pobierał w Wyższym Seminarium Duchownym oo. Bernardynów w Krakowie i w Kalwarii Zebrzydowskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał 12 czerwca 1993 r. z rąk abp. Mariana Jaworskiego.

(md © Biuro Prasowe KEP 2011)Inne wpisy z danej kategorii: Informacje i Wydarzenia

RSSWpisy (0)

Trackback URL

Wpisz się
Jeśli chcesz pokazać zdjęcie, kliknij Gravatar.