Obchody 500-lecia ewangelizacji Ameryki


Santo Domingo (Dominikana), 12 października 1984
Maryjo Najświętsza, Matko Ameryki, dzięki przepowiadaniu Ewangelii narody nasze wiedzą, że są braćmi i żeś jest Niepokalana i pełna łaski.
Wiemy z synowską pewnością, że w Twoich uszach rozbrzmiewa Zwiastowanie anielskie, że na Twoich wargach kantyk pochwalny, że w Twoich ramionach Bóg, który stał się dzieciątkiem, że w Twoim sercu krzyż z golgoty, że na Twoim czole światło i ogień ducha Świętego, a pod Twymi stopami Wąż pokonany, Matko nasza Najświętsza, w tej godzinie nowej ewangelizacji proś za nami Odkupiciela człowieka, by nas wyzwolił z grzechu i z tego, co czyni nas niewolnikami; by złączył nas więzią wierności z Kościołem i pasterzami, którzy nim kierują.
Okaż swą miłość matczyną ubogim, tym, którzy cierpią, i tym, którzy szukają królestwa Twojego Syna. Dodaj odwagi w naszych wysiłkach zmierzających do zbudowania w prawdzie, sprawiedliwości i miłości kontynentu solidarności i nadziei.
Z głębi serc dziękujemy Ci za dar wiary i wraz z Tobą wychwalamy Miłosiernego Ojca przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym. Amen.


Inne wpisy z danej kategorii: maryjne Jana Pawła II

RSSWpisy (0)

Trackback URL

Wpisz się
Jeśli chcesz pokazać zdjęcie, kliknij Gravatar.