PRASA

Informacje prasowe

Odwaga pójścia za Chrystusem

„Życie zakonne zostało dane nam wszystkim, byśmy korzystali z jego dobrodziejstw i błogosławieństw, ale też byśmy się o nie troszczyli, ochraniali je i wspierali” – piszą polscy biskupi w liście pasterskim na Dzień Życia Konsekrowanego. Obchodzimy go w Kościele katolickim na całym świecie w święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego.

Życie konsekrowane jest dla jednych powołaniem życiowym, dla innych znakiem zawierzenia Panu Bogu. Wyrazem troski o życie konsekrowane jest m.in. modlitwa o powołania zakonne. Biskupi w liście na Dzień Życia Konsekrowanego podkreślają, że zakonnicy i zakonnice są „owocem żywej wiary, gorącej modlitwy i świadectwa życia chrześcijańskiego w rodzinach, w parafiach i we wszystkich innych wspólnotach Kościoła”. Zatem to czy będziemy o tę łaskę prosić, czy będziemy na nią otwarci i gotowi ją przyjąć zależy od nas wszystkich.

W liście czytamy, że życie kobiet i mężczyzn wybierających drogę życia zakonnego rozwija się w oparciu o schemat drogi Jezusa Chrystusa: od opuszczenia domu, poprzez doświadczenie pustyni, po całkowite poświęcenie się Bogu. Biskupi zauważają, że bardzo często przeszkodą w odpowiedzi na Jezusowe powołanie staje się „brak wyjścia z domu”. „Dajemy się przestraszyć wizją utraty rodziny, a rodzice – utraty córki czy syna” – piszą. Podkreślają, że „nie ma dojrzałości i dorosłości – w jakimkolwiek rodzaju życia – bez wcześniejszego opuszczenia domu rodzinnego”. Proponują też, aby na powołanie syna, czy córki spojrzeć oczami wiary. „Przecież jako chrześcijanie nie żyjemy dla siebie, lecz dla Niego; nie wychowujemy naszych dzieci dla siebie, lecz dla innych i dla Niego. Jeśli nie wypuścimy ich z gniazda – nie usamodzielnią się, nie będą umiały kochać i przyjąć miłości, rozminą się z każdym życiowym powołaniem” – piszą.

Biskupi przyznają, że autentyczne życie zakonne nie jest łatwe. Jednak świadomość tego, że można towarzyszyć Jezusowi w realizacji Jego powołania i Jego posłannictwa, wynagradza wszelkie trudy i niedogodności związane z tą drogą życia.

Z listu płynie zachęta do modlitwy o to, by każdy, kto usłyszy w swoim sercu głos powołania, odważnie na niego odpowiedział. Biskupi zwracają też uwagę na to, by nie tłumić głosu powołania w sercach swoich bliskich. „Po naszej odpowiedzi może się rozpocząć fascynująca droga życia zakonnego niejednej i niejednego z nas” – zachęcają.

List Episkopatu będzie odczytany w polskich kościołach 2 lutego. Szczególnie pamiętamy w tym dniu o zakonach kontemplacyjnych, a składane wtedy ofiary przeznaczone są właśnie na ich wsparcie.

Kościół proponuje różne formy życia konsekrowanego: w zgromadzeniach zakonnych czynnych i kontemplacyjnych, instytutach świeckich i stowarzyszeniach życia apostolskiego.


Inne wpisy z danej kategorii: Prasa

RSSWpisy (0)

Trackback URL

Wpisz się
Jeśli chcesz pokazać zdjęcie, kliknij Gravatar.