NAUCZANIE

lis 09, 2009

Ogólne informacje na temat kursów

Kurs „Filip”

Czy znasz osobiście Jezusa? A może jest On dla Ciebie postacią historyczną lub kimś odległym, nieobecnym? Jeśli pragniesz poznać Twojego Zbawiciela, Pana, Mesjasza i zaprosić Go do swojego życia, jeśli pragniesz doświadczyć tego wyjątkowego spotkania i przemiany serca, to ten kurs jest adresowany do Ciebie.
Kurs „Jan”

Jak słuchać Boga? W jaki sposób usłyszeć Jego głos pośród zgiełku życia? Jak stać się Jego przyjacielem? Jak sprawić by relacje ,w które wchodzimy były zdrowe i budowane w miłości i prawdzie? Jak stać się uczniem ,który siada u stóp swego jedynego Mistrza, by być jak On? Ten kurs daje odpowiedź na te jakże istotne pytania i uczy, jak zastosować je w praktyce.

Kurs „Paweł”

Jak przekazać innym Dobrą Nowinę o Jezusie? Jak mówić o Bogu swoim najbliższym, rodzinie, przyjaciołom, kolegom w pracy, w szkole? Jak dotrzeć do współczesnego człowieka, tak często zagubionego w świecie? Dla wszystkich, którzy spotkali Zmartwychwstałego Jezusa i „nie mogą nie mówić o tym, co widzieli i słyszeli” (Por. Dz.4,20) jest przeznaczony właśnie ten kurs.

Kurs „Mojżesz”

Jak podejmować decyzję, które zmieniają życie? W jaki sposób przewodzić innym, tak by nie ograniczać ich wolności? Jak odkryć to, co jest poza schematami, przyzwyczajeniami, jak otworzyć się na radości i niespodzianki, jakie przynosi nam Bóg? Zobacz jak zrobił to Mojżesz i jak możesz to zrobić właśnie Ty?

Kurs „Sekret Pawła”

Jaka była wizja pasterska apostoła Pawła? Gdzie leży sekret skuteczności jego działania? Jak sprawić by Słowo Boże biegło nieskrępowane naszymi ograniczeniami? Jak sprawić, by nasze głoszenie i podejmowane dzieła przetrwały dłużej niż nasze życie? Przyjedź i pozwól by Św. Paweł zdradził Ci swój sekret.

Kurs „Apollos”

Jak głosić Jezusa współczesnemu światu? W jaki sposób konstruować nauczania, konferencje, tak by osiągały cel –wskazywały na jedynego Zbawiciela każdego człowieka? Jak wykorzystywać nowe metody i środki przekazu podejmując Nową Ewangelizację? Zobacz jak Apollos głosił i stań się jego następcą.

Kurs „Miriam”

Dlaczego Bóg jest godzien uwielbienia? Jeśli pragniesz oddawać Mu cześć poprzez taniec, śpiew lub grę na instrumentach, pozwól by Miriam (Wj 15,20-21) podzieliła się z Tobą swoimi sekretami dotyczącymi posługi uwielbienia.

Kurs „Animacji Modlitwy Charyzmatycznej”

Jak prowadzić spotkanie modlitewne? Jak w nim owocnie uczestniczyć? Jak korzystać z charyzmatów, tak by były zbudowaniem dla nas i całej wspólnoty Kościoła? Oto kurs który przynosi odpowiedzi na te pytania.

Kurs „Uczniowie z Emaus” *

Jak czytać Słowo Boże? Czym jest ono dla nas? Jak rozpoznać w naszym życiu Jezusa po łamaniu chleba? Wyrusz razem z dwójką apostołów do Emaus, by Jezus wyjaśnił ci Pisma!

Kurs „Biblijna Historia Zbawienia” *

Jakie jest Twoje miejsce w wielkim planie Boga? Jaki jest Jego zamysł względem człowieka od wieków aż po dzisiejszy dzień? Jak wygląda złota nić przepleciona przez każdy dzień istnienia świata, od jego stworzenia po dzień ostatni? Odkryj piękno historii zbawienia i własne w niej miejsce!

Kurs „Jezus w czterech Ewangeliach” *

Jeżeli szukasz Bożego oblicza, jeśli pragniesz głębiej poznać Jezusa spójrz, jak przepiękny Jego obraz maluje każdy z ewangelistów i odkryj moc Bożego Słowa.

Kurs „Tymoteusz” *

Jak czytać, jak zaznaczać, jak zapamiętywać Słowo Boże? Jak odkryć piękno Biblii? Znajdź odpowiedzi na te pytania razem z Tymoteuszem.

Kurs „Kana Galilejska”

Kurs ten – skierowany do narzeczonych – odpowiada na pytanie: jak zaprosić Jezusa na nasze wesele i do naszego małżeństwa. Jego uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego.

Kurs „Modlitwy Wstawienniczej”

Na tym kursie możesz doświadczyć osobistego spotkania z Bogiem, ktory chce być Twoim lekarzem (por. Wj 15,26), z Bogiem, który Cię uzdrawia, po to byś był wolny i mógł posługiwać w Jego Kościele poprzez modlitwę wstawienniczą.

Kurs „Ananiasz”

Wspólnota to dar Boga dla Ciebie i dla mnie. To w niej możesz odnaleźć Chrystusa w drugiej osobie, nauczyć się patrzeć na ludzi Jego oczami. W tym kursie powinny uczestniczyć osoby (najlepiej wszystkie) należące do grupy duszpasterskiej.

*) Kurs jest częścią cyklu kursów „ Dabar” ( z hebr. „Słowo”) poświęconych biblijnej formacji ewangelizatorów.


Inne wpisy z danej kategorii: Nauczanie

RSSWpisy (0)

Trackback URL