CZYTANIA I PSALMY

SŁOWO BOŻE NA DZIEŃ: lut 24, 2012

PIĄTEK PO POPIELCU

PIERWSZE CZYTANIE   (Iz 58,1-9) Post należy łączyć z uczynkami miłościCzytanie z Księgi proroka Izajasza.

To mówi Pan Bóg:
„Krzycz na całe gardło, nie przestawaj.
Podnoś głos twój jak trąba.

Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba jego grzechy.

Szukają Mnie dzień za dniem, pragną poznać moje drogi, jakby naród,
który kocha sprawiedliwość i nie opuszcza Prawa swego Boga.
Proszą Mnie
o sprawiedliwe prawa, pragną bliskości Boga:
«Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś? Umartwialiśmy siebie, a Tyś tego nie uznał? »
Otóż w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie
wszystkich waszych robotników.
Otóż pościcie wśród waśni i sporów, i
wśród bicia niegodziwą pięścią.
Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie,
żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości.

Czyż Ja taki post jak ten wybieram sobie w dniu, w którym się człowiek
umartwia? Czy zwiesić głowę jak sitowie i użyć woru z popiołem za
posłanie, czyż to nazwiesz postem i dniem miłym dla Pana?
Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: Rozerwać kajdany zła,
rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo
połamać? Dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych
tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od
współziomków?
Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie.

Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pana iść będzie za
tobą.
Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzecze: «Oto
jestem»”.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 51,3-4.
5-6.
18-19)
Refren: Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie.
Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *i oczyść mnie z grzechu mojego.
Uznaję bowiem nieprawość swoją, *a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *i uczyniłem, co złe jest przed Tobą.
Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, *a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Am 5,14)

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.
Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli, a Pan Bóg będzie z wami.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.


EWANGELIA  (Mt 9,14-15) Kiedy zabiorą im oblubieńca, wtedy będą pościćSłowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Po powrocie Jezusa z krainy
Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: „Dlaczego my
i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?”
Jezus im rzekł: „Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki oblubieniec
jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im oblubieńca, a wtedy
będą pościć”.

Oto słowo Pańskie.


Inne wpisy z danej kategorii: Słowo

RSSWpisy (0)

Trackback URL

Wpisz się
Jeśli chcesz pokazać zdjęcie, kliknij Gravatar.