NAUCZANIE

paź 12, 2009

Pierwsza komunia Święta

O szczęście niepojęte! Bóg sam odwiedza mnie! O Jezu wspomóż łaską, by godnie przyjął Cię

W najbliższych dniach w naszej Bazylice obchodzić będziemy wielką uroczystość, bo oto dzieci tejże parafii po raz pierwszy w życiu przyjmą do swoich serc Jezusa Eucharystycznego w Komunii św.
Do tej pory dzieci uczestniczyły we Mszy świętej, nie rozumiejąc do końca jej sensu. Kiedy dziecko rozpoczyna szkolną edukację, przygotowuje się je także do tego sakramentu ucząc na religii podstawowych pojęć i modlitw. Prostym językiem tłumaczy się, że Komunia święta to przyjęcie Jezusa pod postacią chleba.
Przykład św. siostry Faustyny Kowalskiej doskonale ukazuje nam, na czym polega prawdziwe zjednoczenie człowieka z Bogiem w tym świętym sakramencie.
Pierwszą Komunię Świętą przyjęła w 1914 roku  przygotowana do niej przez matkę i proboszcza, księdza Romana Pawłowskiego. Od tego momentu na całe życie pozostało Helenie szczególne nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu. 10 stycznia 1938 roku tak napisała o swoim przygotowaniu do każdej Komunii świętej:  Dziś zapraszam Jezusa do serca, jak miłość. Ty jesteś samą miłością. Całe niebo od Ciebie się zapala i napełnia się miłością. A więc pożąda Cię dusza moja, jak żąda kwiat słońca. Jezu, przyjdź śpiesznie do mojego serca, bo widzisz jak kwiat rwie się ku słońcu, tak serce moje ku Tobie. Rozchylam kielich swego serca na przyjęcie Twojej miłości ( Dz. 1808). Będąc już w klasztorze często powtarzała:                   Najuroczystsza chwila w życiu moim to chwila, w której przyjmuję Komunię świętą. ( Dz. 1804). 
Katechizm Kościoła Katolickiego mówi nam o łaskach płynących z przyjmowania Jezusa Eucharystycznego do naszych serc: Komunia święta w przedziwny sposób dokonuje w naszym życiu duchowym tego, czego pokarm materialny w życiu cielesnym. Przyjmowanie w Komunii Ciała Chrystusa Zmartwychwstałego, ożywionego i ożywiającego Duchem Świętym, podtrzymuje, pogłębia i odnawia życie łaski otrzymane na chrzcie. Wzrost życia chrześcijańskiego potrzebuje pokarmu Komunii eucharystycznej, Chleba naszej pielgrzymki, aż do chwili śmierci, gdy zostanie nam udzielony jako Wiatyk %u2014 czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego ( KKK- 1392).
Od właściwego przeżycia pierwszej Komunii świętej zależy często późniejsze duchowe życie człowieka. Choć pierwsza Komunia święta może być okazją do religijnej odnowy całej rodziny, w wielu domach ten dzień staje się jedynie próbą zasobności portfela rodziców i zaproszonych gości. Czy pierwsze przyjęcie sakramentu, określanego inaczej jako Święta i Boska Liturgia, Wieczerza Pańska, Pamiątka Męki i Zmartwychwstania Pana, będzie kojarzyć się dzieciom pierwszokomunijnym z przyjęciem Chrystusa w znaku chleba i zadatkiem przyszłej chwały?  Tego sobie życzymy i o tę łaskę  Jezusa Eucharystycznego prośmy. Niech Owocem Komunii świętej będzie  głębokie zjednoczenie z Chrystusem, który powiedział: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim”(J 6, 56).
Na zakończenie rozważań na temat Komunii świętej, pragnę przytoczyć słowa które sam kiedyś otrzymałem, a teraz pragnę przekazać w formie życzenia i zachęty do pięknego życia:  Szczęśliwy i Bogu przyjemny człowiek, który tak żyje i strzeże czystości swego sumienia, iż jest co dzień gotowy i dobrze usposobiony do przyjęcia Komunii świętej.               

br. Andrzej Gierczak


Inne wpisy z danej kategorii: Nauczanie

Tagi:

RSSWpisy (0)

Trackback URL

Wpisz się
Jeśli chcesz pokazać zdjęcie, kliknij Gravatar.