Pieśni – zmarli


1. W domu zmarłego:

Ant. Bóg miłosierny daje odkupienie

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, +
Panie, wysłuchaj głosu mego.

Nachyl swe ucho +
na głos mojego błagania.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, +

anie, któż się ostoi?

Ale Ty udzielasz przebaczenia, +
aby Ci ze czcią służono.

Pokładam nadzieję w Panu, – dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, +
dusza moja oczekuje Pana.

Bardziej niż strażnicy poranka +
niech Izrael wygląda Pana.

U Pana jest bowiem łaska, +
u Niego obfite odkupienie. +
On odkupi Izraela +
ze wszystkich jego grzechów.

Chwała Ojcu i Synowi +
i Duchowi Świętemu, +
Jak była na początku, teraz i zawsze, +i na wieki wieków. Amen.

2. Procesja do kościoła

Ant. Wieczny odpoczynek racz mu (jej) dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu (jej) świeci.

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, +
w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy +
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Uznaję bowiem nieprawość moją, +
a grzech mój jest zawsze przede mną.

+ Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem
+i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,

Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku
i prawy w swoim sądzie. +

Oto urodziłem się obciążony winą +
i jako grzesznika poczęła mnie matka.

A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, +
naucz mnie tajemnic mądrości.

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, +
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.

Spraw, abym usłyszał radość i wesele, +
niech się radują kości, które skruszyłeś.

Odwróć swe oblicze od moich grzechów +
i zmaż wszystkie moje przewinienia.

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste +
i odnów we mnie moc ducha.

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza +
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Przywróć mi radość Twojego zbawienia +
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.

Będę nieprawych nauczał dróg Twoich +
i wrócą do Ciebie grzesznicy.

Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, – Boże, mój Zbawco, +
niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją.

Panie, otwórz wargi moje, +
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, +
a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.

Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, +
pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, +
odbuduj mury Jeruzalem.

Wtedy przyjmiesz prawe ofiary: dary i całopalenia, +
wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu.

Chwała Ojcu i Synowi, +
i Duchowi Świętemu,

Jak była na początku, teraz i zawsze, +
i na wieki wieków. Amen.

3. W kościele

1. Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw + mieszkańcy chwały, wszyscy święci Boży, + z obłoków jasnych zejdźcie aniołowie, + z rzeszą zbawionych śpieszcie na spotkanie.

Ref. Anielski orszak niech twą duszę przyjmie, + uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, +
a pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi + aż przed oblicze Boga Najwyższego.

2. Niech cię przygarnie Chrystus uwielbiony. + On wezwał ciebie do Królestwa światła. + Niech na spotkanie w progach Ojca domu + po ciebie wyjdzie litościwa Matka.

Ref. Anielski orszak.

3. Promienny Chryste, Boski Zbawicielu, + jedyne światło, które nie zna zmierzchu, +
bądź dla tej duszy wiecznym odpocznieniem, + pozwól oglądać chwały Twej majestat.

Ref. Anielski orszak.

4. Procesja na cmentarz

Niech aniołowie zawiodą cię do raju, + a gdy tam przybędziesz, +
niech przyjmą cię męczennicy + i wprowadzą cię do krainy życia wiecznego. +
Chóry anielskie niechaj cię podejmą + i z Chrystusem zmartwychwstałym +
miej radość wieczną.

Ant. W krainie życia będę widział Boga.

Miłuję Pana, albowiem usłyszał + głos mego błagania.
Bo skłonił ku mnie swe ucho, + w dniu, w którym wołałem.

Oplotły mnie więzy śmierci, – dosięgły mnie peta otchłani, + ogarnął mnie strach i udręka. + Ale wezwałem imienia Pana: + „Panie, ratuj moje życie”.

Pan jest łaskawy i sprawiedliwy, + Bóg nasz jest miłosierny.
Pan strzeże ludzi prostego serca: + byłem w niedoli, a On mnie wybawił.

Wróć, duszo moja, do swego spokoju, + Bo Pan dobro ci wyświadczył.
Uchronił bowiem moją duszę od śmierci, + oczy od łez, nogi od upadku.
Będę chodził w obecności Pana + w krainie żyjących.

Chwała Ojcu i Synowi, +
i Duchowi Świętemu, +
Jak była na początku, teraz i zawsze, +
i na wieki wieków. Amen.

INNE PIEŚNI ZA ZMARŁYCH

Jam gościem na tym świecie,
nie tu mój trwały dom.
W niebiosach Boże dziecię
wszak ma ojczyznę swą.
Tu dni pielgrzymki pędzę,
tam się zakończy znój.
I w szczęściu wszelką nędzę
ukoi Pan Bóg mój.

Bo Bóg radością moją,
Zbawieniem chce mi być.
I łaskę da mi swoją;
w niebiosach wiecznie żyć.
Tam będę już bez końca
ze szczęścia zdrojów pił
i będę na kształt słońca
ze zbawionymi lśnił.
Panie, ufam miłosierdziu Twemu.

1. Bądź światłością dla mych oczu,
Panie Boże mój,
by sen śmierci mnie nie zmorzył,
aby nie rzekł wróg:
Pokonałem go.

2. Ufam miłosierdziu Twemu,
serce cieszy się.
Tyś udzielił mi pomocy,
Tobie śpiewać chcę,
Dobroczyńco mój.

Wierzę, iż żyje mój Odkupiciel wieczny. + Iż z ziemi powstanę na dzień ostateczny.
I w ciele mym ujrzę Zbawiciela mego. + Oczy moje będą, oczy moje będę spoglądać na Niego.

Witaj, Królowo, Matko litości!
Nadziejo nasza, życia słodkości!
Witaj, Maryjo, Matko jedyna,
Matko nas, ludzi. Salve Regina!

Nędzne my dzieci Ewy wołamy.
Do Ciebie, Matko, z płaczem wzdychamy.
Niech nas wspomaga Twoja przyczyna
Na tym padole. Salve, Regina!

Zwróć, Pośredniczko, na nas wejrzenie,
przyjmij łaskawie nasze westchnienie:
Pokaż nam, Matko, swojego Syna
w górnej krainie. Salve, Regina!


Inne wpisy z danej kategorii: za zmarłych

RSSWpisy (0)

Trackback URL

Wpisz się
Jeśli chcesz pokazać zdjęcie, kliknij Gravatar.