CZYTANIA I PSALMY

SŁOWO BOŻE NA DZIEŃ: lut 27, 2012

PONIEDZIAŁEK I TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

PIERWSZE CZYTANIE   (Kpł 19,1-2.
11-18) Prawo świętościCzytanie z Księgi Kapłańskiej.

Pan powiedział do Mojżesza:
„Mów do całej społeczności synów Izraela i powiedz im:
«Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz.

Nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać
jeden drugiego.
Nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię.
Byłoby
to zbezczeszczeniem imienia Boga twego.
Ja jestem Pan.

Nie będziesz uciskał bliźniego, nie będziesz go wyzyskiwał.
Zapłata
najemnika nie będzie pozostawać w twoim domu przez noc aż do poranka.

Nie będziesz złorzeczył głuchemu.
Nie będziesz kładł przeszkody przed
niewidomym, ale będziesz się bał Boga twego.
Ja jestem Pan.

Nie będziesz wydawać niesprawiedliwych wyroków.
Nie będziesz
stronniczym na korzyść ubogiego ani nie będziesz miał względów dla
bogatego, sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego.
Nie będziesz szerzył
oszczerstw między krewnymi, nie będziesz czyhał na życie bliźniego.
Ja
jestem Pan.

Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata.
Będziesz upominał
bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu.
Nie będziesz mściwy,
nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz kochał
bliźniego jak siebie samego.
Ja jestem Pan»”.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 19,8.
9.
10.
15)
Refren: Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne.
Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce, *jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.
Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne.
Niech znajdą uznanie przed Tobą słowa ust moich i myśli mego serca, *Panie, moja Opoko i mój Zbawicielu.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (2 Kor 6,2b)

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.
Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.


EWANGELIA  (Mt 25,31-46) Chrystus będzie nas sądził z uczynków miłościSłowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim,
wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały.
I zgromadzą się przed
Nim wszystkie narody, a On oddzieli jedne od drugich, jak pasterz
oddziela owce od kozłów.
Owce postawi po prawej, a kozły po swojej
lewej stronie.

Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: «Pójdźcie,
błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane
wam od założenia świata.
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem
spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie».

Wówczas zapytają sprawiedliwi: «Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i
nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy
Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy
widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? »
A Król im odpowie: «Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście
jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili».

Wtedy odezwie się do tych po lewej stronie: «Idźcie precz ode Mnie,
przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom.
Bo
byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście
Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem chory i w
więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie».

Wówczas zapytają i ci: «Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo
spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w
więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?»
Wtedy im odpowie: «Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie
uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie
uczynili».

I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego”.

Oto słowo Pańskie.


Inne wpisy z danej kategorii: Słowo

RSSWpisy (0)

Trackback URL

Wpisz się




Jeśli chcesz pokazać zdjęcie, kliknij Gravatar.