CZYTANIA

lut 02, 2011

Ruch charyzmatyczny w Głogowie

Odnowa w Duchu Świętym istnieje w parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Głogowie od 1983 r. i dopiero wyjazd kilku osób z Głogowa (Józef Wiatr, Halina Perłakowska, Robert Perłakowski, Lila Perłakowska i Krystyna Jarmolińska; zaś inicjatorem wyjazdu był Franciszek Chrobak, który sam nie mógł uczestniczyć w Kongresie) na I Kongres Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie w lipcu 1983 r. dał podwaliny do powstania pod ruch charyzmatyczny w Głogowie. Początkowo spotykano się w domach członków grupy, których odwiedzał ks. Wojciech Skóra. To on zaproponował uczestnikom spotkań modlitewnych, by gromadzili się u niego w salce katechetycznej na Brzostowie. Około kilku lat gromadziło się tam około 30 do 50 osób. Następnie spotkania odbywały się od stycznia 1987 r. w nowo wybudowanym kościele na oś. Kopernik pod wezw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, a konkretnie w salce koło garaży. Była to salka wygospodarowana przez przyparafialny ruch neokatechumenat. Dopiero po kliku latach Odnowa w Duchu Świętym dostali własną salkę katechetyczną nr 4, którą w następnych latach poszerzono.

Grupa początkowo nosiła nazwę „Przebudzenie”, później przyjęto nazwę Genezaret. Przez czternaście lat istnienia grupy liderem świeckim był Józef Wiatr (jeden z założycieli grupy). Od 1997 roku funkcję tę przejął Mariusz Tyczyński, następnie od 2002 roku Piotr Nowak, a od 2004 roku Edyta Siwik do roku 2005, a następnie ks. Tomasz Nowicki, obecnie od sierpnia 2007 roku jako lider służy nam Dariusz Przybylski. Kolejni księża, opiekunowie grupy to: ks. Wojciech Skóra (1983 – 1987), ks. Piotr Żuberek (1987 – 1989), ks. Mirosław Mazguła (1989 – 1991), ks. Janusz Zieliński (1991 – 1992), ks. Jan Wnuk – Lipiński (1992 – 1994), ks. Krzysztof Dulny (1994 – 1995), ks. Tadeusz Stachura (1995 – 2000), ks. Leopold Juszczyszyn (2000 – 2002), ks. Jarosław Bagiński (2002 – 2004), ks. Tomasz Nowicki (2004 -2008), a obecnie od 2008 ks. Sebastian Kluwak[1].

Członkowie grupy w różnych okresach jej istnienia angażowali się w bardzo różne posługi, w zależności od potrzeb i możliwości: posługi liturgicznej, prac fizycznych przy kościele, przeróżne posługi charytatywne, prace z osobami uzależnionymi od narkotyków i alkoholu, pomoc w Domu Dziecka, Domu Poprawczym, a na pracy ewangelicznej kończąc[2]. Oto świadectwo pierwszego lidera grupy Genezaret Józefa Wiatra (+ 2008) i jego następcy Mariusza Tyczyńskiego: „Formację w pierwszych latach zawdzięczamy Marii Jurczyńskiej z Żar (+ 1996) oraz pierwszemu opiekunowi ks. Wojciechowi Skórze. Siostra Maria (siostra w Chrystusie Panu), wiele dni a nawet nocy spędziła, służąc modlitwą wstawienniczą, w czasie pierwszych trzech seminariów. W latach: I – 1984 – uczestniczyło w seminarium 25 osób, II – 1985 – uczestniczyło 26 osób, III – 1987 – 30 osób. Odnowa w Duchu Świętym w Głogowie dała początek grupom: w Lubinie, Przemkowie i w Buczynie. Pierwsi członkowie tych grup uczestniczyli w drugim seminarium prowadzonym przez Marię… Wspólnota pełniła także posługę charytatywną dla rodzin wielodzietnych, które znajdowały się w trudnej sytuacji materialnej, i tak: przez 6 lat pomagano rodzinie pewnej pani, która adoptowała siedmioro dzieci po zmarłej siostrze. Dwoje dzieci z tej rodziny doprowadzono do chrztu świętego, a pięcioro do Pierwszej Komunii Świętej. Udzielono też wszechstronnej pomocy, łącznie z opieką nad dziećmi i remontem mieszkania samotnej matce z trojgiem dzieci (pomoc trwała 2 lata). Ogromnej pomocy udzielono również innej samotnej matce czworga dzieci. Tu zaangażowano wiele osób z grupy Odnowy przy remoncie mieszkania, umeblowaniu i wyposażeniu w sprzęt gospodarstwa domowego. Wszystkie koszta pokryła grupa z własnych składek. Kolejną rodziną był samotny ojciec z pięciorgiem dzieci, który po roku nagle zmarł przed samymi świętami wielkanocnymi. Przez pół roku nosiliśmy obiady do domu, przygotowane kolejno przez rodziny ze wspólnoty. Nieustannie nieśliśmy doraźną pomoc wszystkim potrzebującym, którzy zgłaszali się do nas. Kilka lat pomagaliśmy dzieciom z Domu Dziecka w Głogowie i tak oprócz brania dzieci do naszych domów na soboty i niedzielę, ferie świąteczne i wakacje, przygotowywaliśmy im paczki na Mikołaja i Dzień Dziecka. Dbaliśmy przede wszystkim o ich rozwój duchowy, stąd wynikała konieczność doprowadzenia do chrztu świętego 12 dzieci oraz do Pierwszej Komunii Świętej. Chrzestnymi byli członkowie Odnowy, którzy zadbali o wszystkie potrzeby związane z uroczystością Pierwszej Komunii Św. swoich chrześniaków.

Przy powyższej posłudze zawiązała się wspaniała jedność i odpowiedzialność całej grupy. Wiele trudu i poświęcenia wymagała od nas pomoc 5 narkomanom i bezdomnemu alkoholikowi, panu Józefowi. Wszystko to nie mogłoby być możliwe bez zawierzenia Bogu i gorącej modlitwy na częstych adoracjach Najświętszego Sakramentu. Uczestniczenie w czuwaniach, w tzw. „nocach fatimskich” w Żaganiu, adoracjach Wielkoczwartkowych i Wielkopiątkowych. Uczestniczenie w pielgrzymkach pieszych i autokarowych na Jasną Górę, uczestniczenie w II Kongresie Odnowy w Gnieźnie i wszystkich czuwaniach ogólnopolskich Odnowy w Częstochowie. Udział w Kongresie Eucharystycznym z Ojcem Świętym w 1987 roku w Warszawie i w 1997 r. we Wrocławiu oraz wszystkich pielgrzymkach papieża w Polsce. Przez wiele lat organizowaliśmy rekolekcje trzydniowe w naszym domu rekolekcyjnym w parafii pod wezw. św. Mikołaja i w Grodowcu. Prowadzącymi rekolekcje byli: o. Głowacki – oblat z Poznania; o. Józef Kozłowski – jezuita z Łodzi; diakon Andrzej Płodowski z USA; ks. Jerzy Kordiak z Piły; ks. Benedykt Pacyga; ks. Zbigniew Tartak z Żar oraz księża salezjanie z Lubina. Wśród członków naszej wspólnoty zrodziła się potrzeba pogłębienia formacji i wiedzy teologicznej, stąd 7 osób ukończyło studia teologiczne i otrzymało tytuł magistra (w latach późniejszych dwie osoby uzyskały tytuł doktora teologii). Wspólnota wydała liczne powołania kapłańskie i zakonne… W okresie istnienia wspólnoty „Genezaret” skojarzyło się 17 małżeństw, które należycie wypełniają swoje obowiązki małżeńskie i rodzicielskie. Należałoby również wspomnieć, że daliśmy początek pielgrzymkom do Grodowca do Sanktuarium Matki Bożej Patronki Zagłębia miedziowego. W 1990 r. rozpoczęliśmy renowację kapliczek różańcowych na drodze z Głogowa do Grodowca. Namalowano zniszczone 6 obrazów oraz zbudowano od podstaw brakującą kapliczkę „Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa”. Prace malarskie wykonała Joanna Kukla z Przemkowa. W dziele tym brały udział 44 osoby, wszystkie koszta pokryła grupa Odnowy.

Ciekawym wydarzeniem był <<Marsz dla Jezusa>> w 1995 r., w którym uczestniczyły prawie wszystkie wspólnoty diecezjalne. Marsz przeszedł ulicami miasta ze śpiewem i hasłami uwielbiającymi Pana Jezusa. Na zakończenie odbyła się Msza św. pod przewodnictwem biskupa Edwarda Dajczaka i kapłanami, kapłanami opiekunami poszczególnych grup… Wielu członków uczestniczy w formacji Ruchu Rodzin Nazaretańskich.

Również dziś członkowie grupy zaangażowani są czynnie parafii – grupa często prowadzi różnego rodzaju adoracje. Włącza się w przygotowanie różańca i drogi krzyżowej. Członkowie diakonii charytatywnej angażują się w różne dzieła pomocy – prowadzenie świetlicy dla dzieci, praca w Kuchni Brata Alberta, praca w Parafialnym Zespole Caritas. Spektakularnym wydarzeniem była organizacja akcji <<Głogowianie Potrzebującym>> przed świętami Bożego Narodzenia. Diakonia modlitwy wstawienniczej służy modlitwą wstawienniczą wszystkim potrzebującym. Diakonia Szkoły Nowej Ewangelizacji organizuje różne kursy ewangelizacyjne, z których najpopularniejszy jest kurs <<Filip>> [3].

Jak wspomina lider Odnowy w Duchu Świętym, wiele ciekawych i pełnych miłości dzieł było uczynionych. Wspólnota nadal kieruje się podobnymi czynami miłosierdzia wobec potrzebujących. Coraz większa rzesza ludzi przychodziła na spotkania modlitewne i dochodziło do obecności około 60-70 osób. Wówczas pomyślano, aby rozdzielić wspólnotę na inne parafie. Warunki były ku temu sprzyjające, ponieważ do parafii pod wezw. św. Maksymiliana M. Kolbe w Głogowie zostali przydzieleni księża zajmujący się ruchem charyzmatycznym: ks.  Tadeusz Turski (liderem był Marcin Owczarek), a do parafii pod wezw. św. Mikołaja ks. Andrzej Sapieha (wówczas lidera nie było). Tak więc, ze wspólnoty Genezaret powstały trzy grupy modlitewne Odnowy w Duchu Świętym w Głogowie: od 1995 r. „Arka” przy parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe, a obecny lider to Marcin Owczarek i pasterzem jest ks. Piotr Sudoł; od 1996 r. „Winnica” przy parafii św. Mikołaja z liderem Władysławą Witko i pasterzem ks. Ryszardem Marczykiem; od roku 2003 powstała wspólnota „Św. Pawła” przy parafii św. Klemensa z liderem Zbyszkiem Rzepą (obecnym jest Jan Mastej) i pasterzem o. Stanisławem Krokiem CSsR[4].

Ludzie w Odnowie nie tylko odnaleźli swoją tożsamość religijną, ale niejako „zarazili” nią innych (oczywiście w jak najbardziej pozytywnym sensie). Przeszli oni niesamowitą transformację, a ściślej biblijną metanoję (przemianę). Kiedyś żyli przeważnie tradycyjnym przeżywaniem Boga w Kościele, a teraz, po prostu Jego doświadczają, i to na co dzień.


[1] Księża przeważnie odbywali działalność duszpasterza parafialnego na okres 2 lat, zazwyczaj od miesiąca sierpnia do lipca.

[2]Historia wspólnoty, http://www.genezaret.net/odnowa/wspolnota (30.03.2009); zob. Z kroniki prywatnej Dariusza Przybylskiego, obecnego lidera grupy modlitewnej „Genezaret” w Głogowie, prowadzonej od 1983 do 2000 roku; D. Nyk, Jak pierwsi chrześcijanie, Tygodnik Głogowski – TG 17(2005), s. 8.

[3] Cytowane z kroniki prywatnej Dariusza Przybylskiego, obecnego lidera grupy modlitewnej „Genezaret” w Głogowie, prowadzonej od 1983 do 2000 roku, maszynopis, rękopisy.

19 Głogów,http://zgora-gorzow.odnowa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=8 (30.03.2009).


Inne wpisy z danej kategorii: Czytania

Tagi:

RSSWpisy (0)

Trackback URL

Wpisz się
Jeśli chcesz pokazać zdjęcie, kliknij Gravatar.