INFORMACJE I WYDARZENIA

Centrum informacji wydarzeń religijnych i kulturalnych z całej Polski

Sekretarze generalni i rzecznicy Episkopatów w Wilnie

Nowa ewangelizacja i współpraca Episkopatów na polu mediów będzie przedmiotem dyskusji sekretarzy generalnych, a później rzeczników Episkopatów Europy. Obrady odbędą się w najbliższych dniach w Wilnie. Weźmie w nich udział bp Stanisław Budzik.

16 czerwca w Wilnie rozpoczyna się spotkanie sekretarzy generalnych Konferencji Episkopatów. 18 czerwca w tym samym mieście spotkają się rzecznicy prasowi Episkopatów. Głównym tematem obydwu posiedzeń w ramach Rady Konferencji Biskupów Europy (CCEE) będzie nowa ewangelizacja. Po raz pierwszy spotkanie sekretarzy i rzeczników zbiega się ze sobą, by umożliwić wspólną dyskusję o strategii komunikowania się Kościoła i współpracy Episkopatów w tej dziedzinie.

Sekretarze generalni Episkopatów rozpoczną prace w czwartek, 16 czerwca, po południu. W grupach będą dyskutować o różnych aspektach nowej ewangelizacji, m.in. o relacji między kulturą i jakością wiary. Biskupi omówią też zbliżające się inicjatywy jak Światowy Dzień Młodzieży w Madrycie, Światowy Kongres Rodzin w Mediolanie i Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Dublinie.

W sobotę, 18 czerwca, odbędzie się wspólna sesja sekretarzy generalnych i rzeczników prasowych Episkopatów. Pierwsza sesja będzie poświęcona komunikacji Konferencji Episkopatów, temu jak koordynować stanowiska zajmowane przez poszczególnych biskupów i czy jest to w ogóle potrzebne. Uczestnicy sesji będą też zastanawiać się nad wykorzystaniem narzędzi nowej komunikacji do głoszenia Dobrej Nowiny.

Podczas spotkania zostanie także zaprezentowany projekt wspólnego portalu, prezentującego Konferencje Episkopatów. Będzie się on mieścił pod adresem EuroCathInfo.eu. Dodatkowo utworzony zostanie wspólny Intranet. Na ten temat odbyła się w ubiegłym roku wideokonferencja z udziałem sekretarzy generalnych Episkopatów Europy.

Od 19 do 21 czerwca rzecznicy prasowi Episkopatów będą kontynuować spotkanie we własnym gronie. Jeden z tematów to sposoby szukania przez Kościół nowego rozmachu w czasie kryzysów. Będzie mowa także o tym, jak poruszać zagadnienie finansów w Kościele. Temu tematowi będzie poświęcona sesja w 2012 roku.

(md © Biuro Prasowe KEP 2011)


Inne wpisy z danej kategorii: Informacje i Wydarzenia

RSSWpisy (0)

Trackback URL

Wpisz się
Jeśli chcesz pokazać zdjęcie, kliknij Gravatar.