CZYTANIA I PSALMY

SŁOWO BOŻE NA DZIEŃ: lut 25, 2012

SOBOTA PO POPIELCU

PIERWSZE CZYTANIE   (Iz 58,9b-14) Obietnice dla sprawiedliwychCzytanie z Księgi proroka Izajasza.

To mówi Pan Bóg:
„Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić
przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę
przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja
ciemność stanie się południem.
Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci
duszę twoją na pustkowiach.
Odmłodzi twoje kości tak, że będziesz jak
zroszony ogród i jak źródło wody, co się nie wyczerpie.

Twoi ludzie zabudują prastare zwaliska, wzniesiesz budowle z
odwiecznych fundamentów.
I będą cię nazywać Naprawcą wyłomów,
Odnowicielem rumowisk na zamieszkanie.

Jeśli powściągniesz twe nogi od przekraczania szabatu, żeby w dzień mój
święty spraw swych nie załatwiać, jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, a
dzień święty Pana czcigodnym, jeśli go uszanujesz przez unikanie
podróży, tak by nie przeprowadzać swej woli ani nie omawiać spraw
swoich, wtedy znajdziesz twą rozkosz w Panu.
Ja cię powiodę w triumfie
przez wyżyny kraju, karmić cię będę dziedzictwem Jakuba, twojego ojca.

Albowiem usta Pana to wyrzekły”.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 86,1-2.
3-4.
5-6)
Refren: Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy.
Nakłoń swe ucho i wysłuchaj mnie, Panie, *bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny, *zbaw sługę Twego, który Tobie ufa, Ty jesteś moim Bogiem.
Panie, zmiłuj się nade mną, *bo nieustannie wołam do Ciebie.
Rozraduj życie swego sługi, *bo ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, *pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją *i zważ na głos mojej prośby.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Ez 33,11)

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.
Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał życie.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.


EWANGELIA  (Łk 5,27-32) Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzesznikówSłowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus zobaczył celnika, imieniem
Lewi, siedzącego w komorze celnej.
Rzekł do niego: „Pójdź za Mną”.
On
zostawił wszystko, wstał i poszedł za Nim.

Potem Lewi sprawił dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a była
spora liczba celników oraz innych, którzy zasiadali z nimi do stołu.
Na
to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie i mówili do Jego uczniów:
„Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami ?”
Lecz Jezus im odpowiedział: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci,
którzy się źle mają.
Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia
sprawiedliwych, lecz grzeszników”.

Oto słowo Pańskie.


Inne wpisy z danej kategorii: Słowo

RSSWpisy (0)

Trackback URL

Wpisz się
Jeśli chcesz pokazać zdjęcie, kliknij Gravatar.