CZYTANIA I PSALMY

SŁOWO BOŻE NA DZIEŃ: lut 29, 2012

ŚRODA I TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

PIERWSZE CZYTANIE   (Jon 3,1-10) Nawrócenie sprowadza miłosierdzie BożeCzytanie z Księgi proroka Jonasza.

Pan przemówił do Jonasza po raz drugi
tymi słowami: „Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej
upomnienie, które Ja ci zlecam”.

Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak Pan powiedział.
Niniwa była
miastem bardzo rozległym, na trzy dni drogi.
Począł więc Jonasz iść
przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: „Jeszcze czterdzieści
dni, a Niniwa zostanie zburzona”.

I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory
od największego do najmniejszego.
Doszła ta sprawa do króla Niniwy.

Wstał więc z tronu, zdjął z siebie płaszcz, oblókł się w wór i siadł na
popiele.
Z rozkazu króla i jego dostojników zarządzono i ogłoszono w
Niniwie to, co następuje:
„Ludzie i zwierzęta, bydło i trzoda niech nic nie jedzą, niech się nie
pasą i wody nie piją.
Niech obloką się w wory, niech żarliwie wołają do
Boga.
Niech każdy odwróci się od swojego złego postępowania i od
nieprawości, którą popełnia swoimi rękami.
Kto wie, może się odwróci i
ulituje Bóg, odstąpi od zapalczywości swego gniewu, a nie zginiemy ?”
Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania.

I ulitował się Bóg, i nie zesłał niedoli, którą im zagroził.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 51,3-4.
12-13.
18-19)
Refren: Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie.
Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *i oczyść mnie z grzechu mojego.
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste *i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *i nie odbieraj mi świętego ducha swego.
Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz *a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Jl 2,13)

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.
Nawróćcie się do Boga waszego, On bowiem jest łaskawy i miłosierny.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.


EWANGELIA  (Łk 11,29-32)
Znak proroka Jonasza: śmierć i zmartwychwstanieSłowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić:
„To plemię jest plemieniem przewrotnym.
Żąda znaku, ale żaden znak nie
będzie mu dany, prócz znaku Jonasza.
Jak bowiem Jonasz był znakiem dla
mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia.

Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i
potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości
Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon.

Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je;
ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest
coś więcej niż Jonasz”.

Oto słowo Pańskie.


Inne wpisy z danej kategorii: Słowo

RSSWpisy (1)

Formularz | Trackback URL

  1. Jainab pisze:

    Ce qui est chouette, c est que jusqu a mannteiant, les riverains n avaient jamais pense a quoi pouvait ressembler une usine de bitume quand ils conduisaient jusqu a mannteiant. En tous cas, j y avais jamais pense.

Wpisz się
Jeśli chcesz pokazać zdjęcie, kliknij Gravatar.