CZYTANIA I PSALMY

SŁOWO BOŻE NA DZIEŃ: mar 19, 2012

ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP – UROCZYSTOŚĆ

PIERWSZE CZYTANIE   (2 Sm 7,4-5a.
12-14a.
16) Mesjasz będzie potomkiem DawidaCzytanie z Drugiej Księgi Samuela.
Pan skierował do Natana następujące słowa: „Idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi: To mówi Pan: «Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo.
On zbuduje dom imieniu memu, a Ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki.
Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem.
Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki.
Twój tron będzie utwierdzony na wieki»”.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 19,2-3.
4-5.
27 i 29)
Refren: Jego potomstwo będzie trwało wiecznie.
Będę na wieki śpiewał o łasce Pana, +moimi ustami Twą wierność będę głosił *przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś: +„Na wieki ugruntowana jest łaska”, *utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.
„Zawarłem przymierze z moim wybrańcem, *przysiągłem mojemu słudze, Dawidowi: Utrwalę twoje potomstwo na wieki *i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia”.
„On będzie wołał do Mnie: «Tyś jest Ojcem moim, *moim Bogiem, Opoką mego zbawienia».
Na wieki zachowam dla niego łaskę *i trwałe z nim będzie moje przymierze”.

DRUGIE CZYTANIE  (Rz 4,13.
16-18.
22) Wbrew nadziei uwierzył nadzieiCzytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Bracia:Nie od wypełnienia Prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od usprawiedliwienia z wiary.
I stąd to dziedzictwo zależy od wiary, by było z łaski i aby w ten sposób obietnica pozostała niewzruszona dla całego potomstwa, nie tylko dla potomstwa opierającego się na Prawie, ale i dla tego, które ma wiarę Abrahama.
On to jest ojcem nas wszystkich, jak jest napisane: „Uczyniłem cię ojcem wielu narodów” przed obliczem Boga.
Jemu on uwierzył jako Temu, który ożywia umarłych, i to, co nie istnieje, powołuje do istnienia.
On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co było powiedziane: „takie będzie twoje potomstwo”.
Dlatego też poczytano mu to za sprawiedliwość.
Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Ps 84,5)
Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.
Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, będą Ciebie wychwalali na wieki.

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

EWANGELIA  (Mt 1,16.
18-21.
24a) Józef poznaje tajemnicę WcieleniaSłowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak.
Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.
Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.
Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”.
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański.
Oto słowo Pańskie.
albo:
EWANGELIA  (Łk 2,41-51a) Maryja i Józef znajdują Jezusa w świątyniSłowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy.
Gdy Jezus miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym.
Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice.
Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych.
Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go.
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania.
Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.
Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”.
Lecz On im odpowiedział: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.
Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany.
Oto słowo Pańskie.


Inne wpisy z danej kategorii: Słowo

RSSWpisy (0)

Trackback URL

Wpisz się
Jeśli chcesz pokazać zdjęcie, kliknij Gravatar.