NASI ŚWIĘCI PATRONI

Św. Maciej

Dzieje Apostolskie mówią, że św. Maciej towarzyszył Jezusowi od dnia Jego chrztu. Kiedy trzeba było wybrać jednego z apostołów na miejsce zdrajcy Judasza, św. Piotr powiedział: „Trzeba więc aby jeden z tych ludzi , którzy przebywali z nami przez cały czas, kiedy Pan Jezus działał wśród nas aż do dnia, w którym został wzięty od nas, trzeba właśnie, aby jeden z tych stał się wraz z nami świadkiem Jego Zmartwychwstania” (Dz 1, 21-22).

Kandydatów było dwóch: Barsaba i Maciej. Los padł na tego drugiego. Św. Maciej był jednym z siedemdziesięciu dwóch uczniów naszego Pana, na których później zstąpił Duch Święty.
Największą zasługą św. Macieja było wprowadzenie do życia kościoła daleko posuniętej wstrzemięźliwości i umartwień cielesnych. Źródła greckie podają, że św. Maciej został umęczony w Kolchidzie, nad brzegami Morza Czarnego.


Inne wpisy z danej kategorii: Nasi Święci Patroni

RSSWpisy (0)

Trackback URL

Wpisz się
Jeśli chcesz pokazać zdjęcie, kliknij Gravatar.