NASI ŚWIĘCI PATRONI

Św. Paweł Apostoł

Paweł Apostoł urodził się w Tarsie, w Cylicji, w Azji Mniejszej około roku 8 po narodzeniu Chrystusa. Jego rodzina należała do stronnictwa faryzeuszów, a więc do najżarliwszych patriotów i wyznawców religii mojżeszowej. Otrzymał staranne wykształcenie. Po ukończeniu szkół miejscowych, w wieku 20 lat udał się do Palestyny, aby w Jerozolimie „u stóp Gamaliela” pogłębić swą wiedzę. Pana Jezusa zapewne nie znał osobiście. Wiele jednak słyszał o Jego wyznawcach i zaciekle ich nienawidził. Uważał ich za odstępców od wiary mojżeszowej i zdrajców swojego narodu. Dlatego z całą satysfakcją asystował przy kamienowaniu św. Szczepana.
Mając 30 lat udał się do najwyższego kapłana, aby uzyskać listy polecające do gmin żydowskich w Damaszku. Gdy już był pod jego bramami, objawił mu się Chrystus, który poraził go swym światłem i mocą. Powalił go na ziemię i zapytał: „- Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? – Kto jesteś, Panie? – Jestem Jezus, którego ty prześladujesz”. Po tym spotkaniu Szaweł się nawrócił i przyjął nowe imię – Paweł.

Od tego momentu z wroga pierwotnego Kościoła, staje się jego najżarliwszym Apostołem Ochrzczony przez kapłana Ananiasza rozpoczyna służbę dla Ewangelii. Staje się Misjonarzem i Apostołem wielu narodów. Wraz ze swoimi współpracownikami odbył trzy wielkie podróże misyjne. Głosił Dobrą Nowinę prawie w całym, ówczesnym cywilizowanym świecie. Wiele musiał wycierpieć dla Chrystusa i Ewangelii.,. Niesłusznie oskarżony przez Żydów, aresztowany w Jerozolimie, w roku 60, przebywał w Cezarei Palestyńskiej. Następnie odwołał się do cezara jako obywatel rzymski i drogą morską został deportowany do Rzymu. Tu czekał na zakończenie procesu i niechybną śmierć męczeńską w roku 67 przez ścięcie mieczem, w miejscu zwanym AQUAE SALVINAE, za bramą Ostyjską. Ciało męczennika złożono najpierw w posiadłości św. Lucyny. Około roku 284 przeniesiono je do katakumb św. Sebastiana. Na tym miejscu cesarz Konstantyn zbudował kościół, nazwany później Bazyliką św. Pawła za Murami.

Od wczesnych wieków chrześcijanie czcili pamiątkę śmierci św. Pawła i św. Piotra tego samego dnia, tj. 29 czerwca. Św. Paweł pozostawił po sobie bogatą literaturę, bo aż 14 „Listów”. Katalogi świętych pod tym imieniem wymieniają 56 świętych i 20 błogosławionych. 146 miejscowości w Polsce nosi nazwę od św. Pawła. Dzień patronalny św. Pawła, świętujemy 29 czerwca, zgodnie z najstarszą tradycją Kościoła.


Inne wpisy z danej kategorii: Nasi Święci Patroni

RSSWpisy (0)

Trackback URL

Wpisz się
Jeśli chcesz pokazać zdjęcie, kliknij Gravatar.