RSSWszystkie Wpisy otagowane: "Charyzmaty"

Ruch charyzmatyczny w Polsce

W Polsce przyjmuje się za datę powstania Odnowy w Duchu Świętym rok 1975, choć są na ten temat podzielone zdania. Jest możliwe powstanie niektórych grup modlitewnych nieco wcześniej, ponieważ zazwyczaj księża wracający z zagranicznych spotkań z Odnową w Duchu Świętym do kraju, tworzyli wspólnoty ruchu charyzmatycznego w danej parafii, w której objęli działalność duszpasterską.

Ruch charyzmatyczny w Głogowie

Odnowa w Duchu Świętym istnieje w parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Głogowie od 1983 r. i dopiero wyjazd kilku osób z Głogowa (Józef Wiatr, Halina Perłakowska, Robert Perłakowski, Lila Perłakowska i Krystyna Jarmolińska; zaś inicjatorem wyjazdu był Franciszek Chrobak, który sam nie mógł uczestniczyć w Kongresie) na I Kongres Odnowy w Duchu Świętym [...]

Charyzmaty od wieków w Kościele

Zjawisko charyzmatów w Kościele nigdy nie zanikło. Mieli je bowiem początkowo Apostołowie, ich uczniowie, a następnie skupiały się u świętych i wokół nich[1]. Jednakże nigdy (oczywiście poza czasami Nowego Testamentu) nie występowały tak masowo jak w XX wieku, a jedynie skupiały się wokół świętych Kościoła (św. Franciszka z Asyżu i innych).