PRASA

Informacje prasowe

W sobotę ingres abp. Skworca do archikatedry katowickiej

W archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach w najbliższą sobotę, 26 listopada, abp Wiktor Skworc dokona ingresu i rozpocznie posługę metropolity katowickiego.

Uroczystość ingresowa rozpocznie się o godz. 11.00. Według wymagań norm prawa kanonicznego, zgodnie z tradycją oraz teologią, posługa biskupa w diecezji rozpoczyna się celebracją Mszy św. Na początku Eucharystii odbywają się obrzędy związane z ingresem.

Kiedy procesja dojdzie z budynku kurii do drzwi katedry, abp Wiktor Skworc zostanie powitany przez proboszcza parafii archikatedralnej, ks. prałata Stanisława Puchałę. Ucałuje krucyfiks, po czym uda się na modlitwę do kaplicy Najświętszego Sakramentu.

Po przyjściu do ołtarza administrator archidiecezji abp Damian Zimoń wygłosi słowo do wiernych, a abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, odczyta pismo nominacyjne i przekaże je nowo mianowanemu metropolicie. Abp Damian Zimoń, który dotychczas kierował archidiecezją katowicką, przekaże pastorał w ręce nuncjusza, który z kolei da go nowemu metropolicie katowickiemu abp. Wiktorowi Skworcowi. Drugim widocznym znakiem objęcia urzędu pasterskiego jest zajęcie miejsca na katedrze biskupiej. Wówczas biskupi pomocniczy, przedstawiciele prezbiterów, seminarium i diakonów, osoby życia konsekrowanego oraz przedstawiciele Wydziału Teologicznego i wierni świeccy złożą abp. Skworcowi pozdrowienie.

Po objęciu urzędu nowy metropolita katowicki Wiktor Skworc będzie przewodniczył Mszy św, podczas której wygłosi homilię. Po modlitwie po komunii słowa gratulacji i życzeń skierują: prymas Polski abp Józef Kowalczyk, przedstawiciele prezbiterium archidiecezji katowickiej, ruchów katolickich, środowiska akademickiego i władz. Na zakończenie liturgii abp Skworc skieruje podziękowania i udzieli zgromadzonym błogosławieństwa.

W uroczystości weźmie udział wielu hierarchów, w tym prymas Polski abp Józef Kowalczyk, abp Szczepan Wesoły z Rzymu, abp Hans-Josef Becker z Niemiec i bp Marian Buczek z Ukrainy.

Wprowadzenie do kościoła katedralnego nowo mianowanego biskupa diecezjalnego rozpoczyna posługę w diecezji. Nowy arcybiskup katowicki wywodzi się ze Śląska. Urodził się w Rudzie Śląskiej i ukończył Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne, które miało wówczas siedzibę w Krakowie. W trakcie studiów seminaryjnych pracował przez rok w kopalni węgla kamiennego (obowiązek praktyk kleryckich wprowadził biskup katowicki Herbert Bednorz). Przez szereg lat pełnił funkcję kanclerza kurii katowickiej, a od 1992 r. do chwili nominacji biskupiej był wikariuszem generalnym archidiecezji. 13 grudnia 1997 r. Jan Paweł II mianował go biskupem tarnowskim. Utworzył Katolickie Centra Edukacji Młodzieży „Kana” i Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II. Skierował do pracy w krajach misyjnych, jak również na Wschód i do krajów Europy Zachodniej około 150 księży. Przez 10 lat kierował pracami Komisji ds. Misji w Konferencji Episkopatu Polski. 29 października br. papież Benedykt XVI mianował go arcybiskupem katowickim.

Diecezja katowicka została powołana do życia bullą papieża Piusa XI „Vixdum Poloniae unitas” z 28 X 1925 r. i została włączona do metropolii krakowskiej. Pierwszym biskupem został ks. August Hlond, późniejszy prymas Polski. Później kierowali nią biskupi: Arkadiusz Lisiecki, Stanisław Adamski i Herbert Bednorz. Od 1985 roku diecezją katowicką kierował bp Damian Zimoń. W 1992 roku diecezja została podniesiona do rangi archidiecezji. W wyniku nowego podziału administracyjnego Kościoła w Polsce jej terytorium zostało uszczuplone. Arcybiskup Damian Zimoń zakończył posługę biskupa diecezjalnego w październiku br. Abp Wiktor Skworc jest szóstym biskupem katowickim.

(md © Biuro Prasowe KEP 2011)


Inne wpisy z danej kategorii: Prasa

RSSWpisy (0)

Trackback URL

Wpisz się
Jeśli chcesz pokazać zdjęcie, kliknij Gravatar.