CZYTANIA

lut 02, 2011

Wstęp CUD UZDROWIENIA I WIARA CZTERECH PRZYJACIÓŁ PARALITYKA

Historia Polski i Kościoła są jak dwa tryby, które się zazębiają. Jak niegdyś Bóg Jahwe doświadczał Hioba w nieszczęściach i cierpieniach, tak dziś doświadcza nas Polaków. Doświadczał młodego Karola Wojtyłę i jego przyjaciela Andrzeja Deskura. Młody Karol mając 9 lat utracił wpierw matkę, potem w 19-tym roku życia starszego brata Edmunda, nieco później ojca. I tak jak Hiob został sam. Ogrom cierpienia, który doświadczył w czasie II wojny św. wpierw najazd na Polskę z jednej strony Niemców, potem Rosjan, mordowanie elit kulturalnych narodu Polskiego przez tych oprawców: wymordowanie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, obozy koncentracyjne, łagry, mordy na oficerach polskich (w Katyniu). Potem nastała okupacja wpierw nazistów potem stalinowców. Młodzi ludzie Karol Wojtyła i Andrzej Deskur swe całe życie powierzyli Maryi w słowach: „Totus tuus” – „Jestem cały Twój” – Maryjo. Cała Polska jest Jej poświęcona, zaś cierpienie ma nas uczyć i przygotować na cudowne łaski, rzeczy od Jezusa, na specjalne misje od Pana. Kiedyś Karol Wojtyła wyjaśnił Andrzejowi Deskurze, jakie płynie doświadczenie z modlitwy. Karol wyjaśnił mu, iż trzeba pozwolić „aby Duch Święty tobą kierował”… poprzez widzenia i wewnętrzne głosy. Z tej bliskości z Bogiem wypływa wszystko. Jest to inne postrzeganie rzeczywistości, właśnie oczami Ducha”. W trakcie trwania konklawe 1978 r. Andrzej Deskur doznaje nagłego wylewu i jego stan stał się poważny. Proroctwo O. Pio, iż A Andrzej Deskur zostanie uzdrowiony i będzie długo służył Stolicy Apostolskiej jako kardynał wypełnia się.

Dla nas wszystkich Jezus ma jakąś ważną misję do spełnienia. Jest to cudowny dar, cudowne rzeczy. Należy tylko pozwolić, aby Duch Święty nami kierował poprzez te specjalne dary, które otrzymaliśmy od Ducha Świętego. Podobnie pomyślało czterech biblijnych przyjaciół sparaliżowanego. Oni dali się ponieść wezwaniu Ducha Świętego.

dr Piotr Jan Zabagło


Inne wpisy z danej kategorii: Czytania

RSSWpisy (0)

Trackback URL

Wpisz się
Jeśli chcesz pokazać zdjęcie, kliknij Gravatar.