asdf wierni.net Regulamin

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego wierni.net

Słownik pojęć, które będą używane w dalszej części regulaminu:
Użytkownik to osoba korzystająca z serwisu wierni.net
Ogłoszeniodawca to osoba zamieszczająca ogłoszenie w serwisie wierni.net
Administrator to osoba zarządzająca serwisem wierni.net

Postanowienia ogólne
-Serwis wierni.net jest platformą internetową łączącą ogłoszeniodawcę z użytkownikiem.
- Za treść ogłoszeń publikowanych w serwisiewierni.net odpowiada wyłącznie ogłoszeniodawca.
- Serwis nie bierze żadnej odpowiedzialności za informacje zamieszczane w serwisie przez ogłoszeniodawcę, w szczególności za podawanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych ze stanem faktycznym oraz za skutki realizacji usług oferowanych w ogłoszeniach zamieszczonych w serwisie.
- W razie uszkodzenia serwisu wierni.net redakcja nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu.
-Dane ogłoszeniodawcy pojawiające się w ogłoszeniach mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie do czynności mających na celu wykonanie usługi oferowanej w ogłoszeniu. Wykorzystywanie danych w inny sposób niż zezwala na to regulamin jest zabronione.
-Użytkownicy oraz ogłoszeniodawcy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu.
- Serwis wierni.net zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w dowolnym czasie bez powiadomienia.

Zamieszczanie ogłoszeń
- Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie wierni.net jest bezpłatne.
-Zamieszczane ogłoszenie musi dotyczyć danej kategorii.
- Ogłoszenie powinno być poprawne gramatycznie i ortograficznie.
- Ogłoszeniodawca oświadcza, że podane dane w ogłoszeniu są poprawne oraz zgodne ze stanem faktycznym.
-Administrator ma prawo do usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyny.
- Administrator ma prawo do edycji ogłoszenia, jeśli to zawiera błędy.
-Dodając ogłoszenie ogłoszeniodawca oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu

Zamieszczanie opinii
-Redakcja serwisu wierni.net umożliwia swoim użytkownikom umieszczanie opinii dotyczących ofert publikowanych w serwisie.
- Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zamieszczane przez użytkowników serwisu treści opinii dotyczących publikowanych w nim ofert.
- Zabronione jest umieszczanie przez użytkowników serwisu opinii do ofert zamieszczonych w serwisie wierni.net o treści:
-nie mającej bezpośredniego lub merytorycznego związku z ogłoszeniem, którego dotyczy opinia,
-obraźliwej, lekceważącej, stanowiącej przekaz reklamowy, innych treści mających negatywny wpływ na techniczne funkcjonowanie serwisu.
-Redakcja serwisu wierni.net zastrzega sobie prawo do usuwania opinii a także treści zawierające uwagi skierowane do Redakcji serwisu.
-Dodając opinię użytkownik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu wierni.net