asdf wierni.net Jestem, Pamiętam, Czuwam

Jestem, Pamiętam, Czuwam

Pani Jasnogórska, królowo Polski! Staję przed Twoim obliczem w godzinie Apelu wraz ze wszystkimi przybyłymi na to spotkanie pielgrzymami, a zwłaszcza z obecną tu młodzieżą.
Matko odkupiciela! Przyjmij tę modlitwę kochających Cię serc, które wyrażają swoją wiarę i miłość słowami: ?Jestem? pamiętam? czuwam!?.
Jestem. To słowo przypomina prawdę o samym Bogu:?Jestem, który Jestem? (Wj 3,14). najpiękniejsza Córko Boga Ojca! Pomóż polskiej młodzieży zdecydowanie trwać przy swoim stwórcy, który jest Ojcem. Pomóż to wypowiedzieć żywą wiarą, gorącą miłością i ufną nadzieją, która wypełnia ich młode serca.
Pamiętam. Matko syna Bożego! Pomóż trwać młodzieży w postawie wdzięczności za dzieło odkupienia. Szczera i gorąca modlitwa, udział w sakramentach świętych, a zwłaszcza żywe uczestnictwo we mszy Świętej niech będą znakiem wdzięczności za ofiarną miłość Odkupiciela.
Czuwam. Panno wierna! Wyproś młodzieży łaskę czuwania i trwania na modlitwie wraz z Tobą, tak jak tego doświadczyli Apostołowie. Oblubienico Ducha Świętego! Uproś młodym dar świętości i duchowej odnowy. Niech staną się apostołami zawierzenia Ojcu, świadkami Chrystusa oraz odpowiedzialnymi uczestnikami życia kościoła i ojczyzny.
Maryjo, królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!
z Castel gandolfo, dnia 14 sierpnia 2000 r.Opublikuj
KomentarzProszę wypełnić pola oznaczone *
Państwa e-mail służy jedynie weryfikacji i nigdy nie zostanie opublikowany na stronie.