asdf wierni.net Litanie do świętego Franciszka

Litanie do świętego Franciszka

wersja I Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, Jedyny Boże, Święta Maryjo Niepokalanie poczęta, módl się za nami. Święty Franciszku Seraficki, Święty Franciszku, kwiecie łaski Bożej, Święty Franciszku, wielki naśladowco Chrystusa, Święty Franciszku, pragnący śmierci męczeńskiej, Święty Franciszku, piastunie ran Chrystusowych, Święty Franciszku, ozdobiony znamionami Męki Jezusowej, Święty Franciszku, obdarzony mocą czynienia cudów, Święty Franciszku, gorejący miłością Bożą, Święty Franciszku, przepełniony miłością bliźniego, Święty Franciszku, miłośniku pokory, Święty Franciszku, wzorze pokuty, Święty Franciszku, przykładzie posłuszeństwa, Święty Franciszku, miłośniku czystości, Święty Franciszku, gardzący dobrami świata, Święty Franciszku, patriarcho ubogich, Święty Franciszku, żywy obrazie cnót ewangelicznych, Święty Franciszku, założycielu trzech zakonów, Święty Franciszku, heroldzie Wielkiego Króla, Święty Franciszku, pogromco szatana, Święty Franciszku, filarze Kościoła katolickiego, Święty Franciszku, obrońco wiary katolickiej, Święty Franciszku, głoszący światu pokój i dobro, Święty Franciszku, zwycięzco złości świata, Święty Franciszku, odnowicielu obyczajów chrześcijańskich, Święty Franciszku, drogowskazie dla błądzących, Święty Franciszku, lekarzu chorych na duszy, Święty Franciszku, wielki orędowniku u Boga, Święty Franciszku, święty nasz Ojcze, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. W. Módl się za nami, święty Ojcze Franciszku. O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się: (modlitwy do wyboru) 1. Boże, Ty przez zasługi Serafickiego Ojca świętego Franciszka ubogaciłeś swój Kościół nową rodziną zakonną; użycz nam tej łaski, abyśmy za jego przykładem odwrócili się od dóbr ziemskich i skierowali nasze pragnienia do niebieskich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 2. Boże, Ty ukazałeś nam wspaniały wzór życia i świętości w osobie Twego Sługi Serafickiego Franciszka; udziel nam tej łaski, abyśmy za jego wstawiennictwem i przykładem przez stałe nawracanie się i czyny pokuty umacniali się w Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. wersja II Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Królowo Zakonu Serafickiego, módl się za nami. Święty Józefie, Patronie życia ukrytego, Święty Franciszku, Ojcze Seraficki, Posłany Kościołowi do odnowy życia chrześcijańskiego, Mały w oczach własnych, a do wielkich rzeczy przeznaczony, Opuszczający wszystko, aby pozyskać Chrystusa, Święty Franciszku, pogrążony w kontemplacji tajemnic Zbawiciela, Seraficzną miłością w Bogu rozmiłowany, Do głębi przejęty duchem Chrystusa, Odnowę życia opierający na Ewangelii świętej, Święty Franciszku, spotykający Chrystusa w każdym człowieku, Wzywający wszystkich do życia wiarą i miłością, Pragnący męczeństwa dla wzrostu Królestwa Bożego, Podejmujący dalekie podróże dla ratowania zabłąkanych, Święty Franciszku, głoszący światu pokój i dobro, Apostołujący przykładem życia więcej niż słowem, Zdobywający serca prostotą i mocą Ewangelii, We wszystkich stworzeniach widzący moc i dobroć Boga, Święty Franciszku, rozmiłowany w pokorze i ubóstwie Chrystusa, W każdym ucisku opływający w duchową radość, W ciele swoim noszący znamiona Męki Zbawiciela, Chlubiący się tylko z krzyża Jezusa Chrystusa, Święty Franciszku, wyniszczony gorliwością o chwałę Bożą, Żyjący wiecznie w pamięci wdzięcznych pokoleń, Niezliczonych synów i córek chwalebny Ojcze, Święty Franciszku, możny orędowniku przed Bogiem, Abyśmy należycie cenili łaskę powołania do życia ewangelicznego, uproś nam u Boga. Abyśmy sumiennie wypełniali obowiązki swego stanu, Abyśmy nigdy nie ustawali w miłowaniu Chrystusa Ukrzyżowanego, Abyśmy bliźnich pociągali do Boga słowem, przykładem i modlitwą, Abyśmy do końca wytrwali w radosnej służbie Bogu i bliźnim jako wolne dzieci Boże, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. W. Błogosławieni ubodzy w duchu. O. Albowiem do nich należy Królestwo niebieskie. Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że Seraficki Ojciec Franciszek żyjąc w ubóstwie i pokorze upodobnił się do Chrystusa; spraw, abyśmy idąc tą samą drogą naśladowali Twojego Syna i zjednoczyli się z Tobą pełni wesela i miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Modlitwy do świętego Franciszka Święty Franciszku, Ty tak bardzo przybliżyłeś Chrystusa swojej epoce, pomóż nam przybliżyć Chrystusa naszym trudnym i krytycznym czasom. Wspieraj nas! Czasy dzisiejsze oczekują Chrystusa z wielką tęsknotą, choć wielu nam współczesnych nie zdaje sobie z tego sprawy. Zbliżamy się do dwutysięcznego roku po Chrystusie. Czy nie będą to czasy, które przygotowują nas do odrodzenia w Chrystusie, do nowego Adwentu? Każdego dnia podczas modlitwy eucharystycznej wyrażamy nasze oczekiwanie, zwracając się ku Niemu Samemu - naszemu Odkupicielowi i Zbawicielowi; ku Niemu, który jest wypełnieniem historii człowieka i świata.

***

Święty Franciszku z Asyżu! Pomóż nam przybliżyć Chrystusa Kościołowi i dzisiejszemu światu! Ty, który nosiłeś w swoich sercu zmienne koleje losu ludzi Tobie współczesnych, wspieraj nas, abyśmy sercem, bliskim Sercu Odkupiciela, objęli sprawy ludzi naszej epoki, trudne problemy społeczne, ekonomiczne, polityczne, problemy kultury i cywilizacji współczesnej, wszystkie cierpienia, napięcia, kompleksy, niepokoje. Pomóż nam przełożyć to wszystko na prosty i przynoszący owoc język Ewangelii. Pomóż nam rozwiązać te wszystkie problemy kluczem Ewangelii, aby Chrystus Sam mógł być dla człowieka naszych czasów Drogą, Prawda i Życiem. Amen.

***

Święty Franciszku, który otrzymałeś stygmaty na Alwerni, świat tęskni za Tobą jako za ikoną Jezusa Ukrzyżowanego. Potrzebuje Twojego serca otwartego ku Bogu i ku człowiekowi, Twoich stóp bosych i zranionych, Twoich rąk przebitych i błagających. Tęskni za Twoim głosem słabym, lecz potężnym mocą Ewangelii. Pomóż, Franciszku, dzisiejszym ludziom uznać zło grzechu i szukać oczyszczenia z niego w pokucie. Pomóż im wyzwolić się z samych struktur grzechu, które uciskają dzisiejsze społeczeństwo. Ożyw w rządzących świadomość tego, jak nagląco potrzeba pokoju wewnątrz narodów i pomiędzy nimi. Niech młodym udzieli się Twoja świeżość życia, zdolna przeciwstawić się zasadzkom różnorakich kultur śmierci. Dotkniętym wszelkiego rodzaju złością przekaż, Franciszku, Twoją radość płynącą z umiejętności przebaczania. Wszystkim ukrzyżowanym przez cierpienie, głód i wojnę otwórz na nowo bramy nadziei. Amen. Jan Paweł II Modlitwy Świętego Franciszka Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca. Daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, jak również zdolność jasnego odczuwania i poznawania, abym mógł wypełnić Twą świętą i nieomylną wolę. Amen. Panie Jezu Chryste, niech gorejąca i słodka moc Twojej miłości przeniknie mój umysł i oderwie go od wszystkich rzeczy, które są pod niebem, abym z miłości do Ciebie oddawał Ci siebie, tak jak Ty zechciałeś oddać swe życie z miłości do mnie.Opublikuj
KomentarzProszę wypełnić pola oznaczone *
Państwa e-mail służy jedynie weryfikacji i nigdy nie zostanie opublikowany na stronie.