asdf wierni.net Litanie za zmarłych

Litanie za zmarłych

wersja I Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, jedyny Boże, Święta Maryjo, módl się za nim (nią). Bramo niebieska, Królowo Wniebowzięta, Święty Michale, Święty Janie Chrzcicielu, Święty Józefie, Święty N. (imię Patrona zmarłego) Wszyscy Święci i Święte Boże, Bądź mu (jej) miłościw, wybaw go (ją), Panie. Od zła wszelkiego, Od cierpień w czyśćcu, Przez Twoje wcielenie, Przez Twoje narodzenie, Przez Twój chrzest i post święty, Przez Twój krzyż i mękę, Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu, Przez Twoje zmartwychwstanie, Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie, Przez zesłanie Ducha Świętego, Przez Twoje przyjście w chwale, Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy, wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba, Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci, Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia, Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę, Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli i wychowawców, Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen, Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek, Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się chwałą zmartwychwstania, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, daj Twoim zmarłym sługom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. wersja II Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad zmarłymi. Synu, Odkupicielu świata, Boże, Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, jedyny Boże, Święta Maryjo, módl się za nimi. Wszyscy święci aniołowie i archaniołowie, módlcie się za nimi. Wszystkie święte niebieskie duchy, Wszyscy święci patriarchowie i prorocy, Wszyscy święci apostołowie i ewangeliści, Wszyscy święci niewinni młodziankowie, Wszyscy święci męczennicy, Wszyscy święci biskupi i wyznawcy, Wszyscy święci doktorzy Kościoła, Wszyscy święci kapłani i lewici, Wszyscy święci zakonnicy i pustelnicy, Wszystkie święte panny i wdowy, Wszyscy święci i święte Boże, Bądź im miłościw, przepuść im, Panie! Bądź im miłościw, wysłuchaj ich, Panie! Od mąk czyśćcowych, wybaw ich, Panie! Przez Twoje wcielenie, Przez Twoje narodzenie, Przez Twój chrzest i post święty, Przez trudy Twego życia, Przez krzyż i mękę Twoją, Przez śmierć i pogrzeb Twój, Przez zmartwychwstanie Twoje, Przez wniebowstąpienie Twoje, Przez zesłanie Ducha Świętego, Pocieszyciela, My grzeszni, Ciebie prosimy za cierpiącymi duszami, wysłuchaj nas, Panie! Abyś duszom zmarłych ich winy odpuścić raczył, Abyś im resztę kary za grzechy darować raczył, Abyś je z czyśćca wybawić raczył, Abyś je do życia wiecznego przyjąć raczył, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. W. Uwolnij, Panie, dusze wszystkich wiernych zmarłych. O. Od wszystkich ich więzów. Módlmy się: Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, udziel duszom sług i służebnic Twoich odpuszczenia wszystkich grzechów; niech przez pokorne prośby nasze dostąpią zbawienia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen. wersja III Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad duszami zmarłych. Synu, Odkupicielu świata, Boże, Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, jedyny Boże, Święta Maryjo, módl się za dusze zmarłych. Święta Boża Rodzicielko, Święta Panno nad pannami, Święci aniołowie i archaniołowie, módlcie się za dusze zmarłych. Święci patriarchowie i prorocy, Święci apostołowie i ewangeliści, Święci uczniowie Pańscy, Święci męczennicy i męczenniczki, Święci biskupi i wyznawcy, Święci doktorzy Kościoła, Święci kapłani i lewici, Święci zakonnicy i pustelnicy, Święte panny i wdowy, Wszyscy święci i święte Boże, przyczyńcie się za nimi. Bądź im miłościw, przepuść im, Panie. Od zła wszelkiego, wybaw je, Panie. Od gniewu Twego, Od mocy szatańskiej, Od mąk czyśćcowych, Przez narodzenie Twoje, Przez krzyż i mękę Twoją, Przez śmierć i pogrzeb Twój, Przez chwalebne zmartwychwstanie Twoje, Przez cudowne wniebowstąpienie Twoje, Przez łaskę Ducha Świętego, Pocieszyciela, My grzeszni, za cierpiącymi duszami, prosimy Cię, Panie. Za duszami biskupów, kapłanów i duchownych wszelkich stanów, Za duszami królów, książąt i wszelkiej zwierzchności na świecie, Za duszami rodziców, braci, sióstr, krewnych i powinowatych naszych, Za duszami tych, którzy nam dobrze czynili względem duszy i ciała, Za duszami tych, których kochaliśmy szczególnie, Za duszami tych, którzy nam albo my im tu na świecie nieprzyjaźni byli, Za duszami tych, którzy z naszej przyczyny lub zgorszenia męki czyśćcowe cierpią, Za duszami tych, którzy niespodzianie zeszli z tego świata, Za duszami tych, którzy zmarli bez sakramentów świętych, Za duszami tych, którzy w tym domu i w tej parafii umarli, Za duszami tych, których ciała w tym kościele (albo: na tym cmentarzu) leżą, Za duszami tych, których ciała nie miały chrześcijańskiego pogrzebu, Za duszami dobrodziejów tego kościoła i innych miejsc świętych, Za duszami tych, którzy się za umarłych pobożnie modlili, Za duszami, które najdłużej lub najciężej cierpią, Za duszami, które od krewnych i przyjaciół nie mają ratunku, Za duszami, za które najbardziej jesteśmy obowiązani się modlić, Za duszami, przez których wybawienie mamy mieć od nich podobną pomoc, Za duszami, których wybawienia gorąco pragnie Najświętsze Serce Niepokalanej Maryi Panny, Za duszami, dla których nasze prośby są najbardziej potrzebne, Abyś wszystkich zmarłych do wiekuistego odpoczynku doprowadzić raczył, prosimy Cię, Panie! Abyś wszystkich żyjących do nabożeństwa za dusze zmarłych pobudzić raczył, Abyś wspomnienia za dusze zmarłych we mszy św. od wszystkich kapłanów łaskawie przyjmować raczył, Abyś świętych Aniołów Twoich na pociechę cierpiących dusz i na ich wyprowadzenie z czyśćca posyłać raczył, Abyś niegodne prośby nasze miłościwie przyjąć raczył, Synu Boży, a Boże miłosierdzia, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść im, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad duszami zmarłych, Panie. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. Ojcze nasz. W. Od bram piekielnych. O. Wybaw, Panie, ich dusze. W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze. O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Módlmy się: Boże, Ty raczyłeś nam zostawić znaki Twej Męki na świętym całunie, którym zostało owinięte przez Józefa z Arymatei Twoje Ciało Przenajświętsze zdjęte z krzyża, spraw łaskawie, abyśmy przez śmierć i pogrzeb Twój zostali doprowadzeni do chwalebnego zmartwychwstania. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Opublikuj
KomentarzProszę wypełnić pola oznaczone *
Państwa e-mail służy jedynie weryfikacji i nigdy nie zostanie opublikowany na stronie.