asdf wierni.net Matko Odkupiciela Matko naszego stulecia

Matko Odkupiciela Matko naszego stulecia

Fatima (Portugalia), 13 maja 1991
Po raz drugi staję przed Tobą w fatimskim sanktuarium, aby ucałować Twe dłonie za to, że niezłomnie stałaś pod krzyżem Twojego syna, który jest krzyżem całych dziejów człowieka ? również w naszym stuleciu.
I stoisz nadal, wpatrzona w serca tych synów i córek, którzy będą należeli już do trzeciego milenium. Stoisz i trwasz, czuwając, nieustannie troszczysz się o nas jak matka i swym możnym wstawiennictwem podtrzymujesz płomień Chrystusowej światłości pośród ludów i narodów.
Stoisz i trwasz, bo Jednorodzony Syn Boży, Twój Syn, powierzył Ci wszystkich ludzi, kiedy konając na krzyżu, wprowadził nas w nowy początek wszystkiego.Twoje uniwersalne macierzyństwo, o dziewico Maryjo, jest niezawodną rękojmią zbawienia całej ludzkości.
Matko Odkupiciela! Łaski pełna! Bądź pozdrowiona, Matko zawierzenia wszystkich ludzkich pokoleń.Opublikuj
KomentarzProszę wypełnić pola oznaczone *
Państwa e-mail służy jedynie weryfikacji i nigdy nie zostanie opublikowany na stronie.