asdf wierni.net Świadectwo abstynencji i rozwój potencjału ludzkiego

Świadectwo abstynencji i rozwój potencjału ludzkiego

Niech miesiąc abstynencji będzie próbą naszej wolności – apeluje Zespół Konferencji Episkopatu ds. Apostolstwa Trzeźwości. Kościół prosi wszystkich Polaków o świadectwo abstynencji w sierpniu z motywów religijno-moralnych, wychowawczych i patriotycznych. Dramat zmarnowanych talentów, straconych życiowych szans i zaprzepaszczonych nadziei to efekt nadużywania alkoholu. „Tymczasem dookoła nas szerzy się lekceważenie tego zjawiska. Alkohol traktuje się jak niegroźny produkt spożywczy, który nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji” – alarmuje bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu ds. Apostolstwa Trzeźwości. Międzynarodowe rankingi plasują Polskę pośród państw, w których problemy alkoholowe są jednymi z najpoważniejszych. „Chociaż nie pijemy najwięcej w Europie, to jednak pijemy w sposób bardzo niszczący, szkodliwy i ryzykowny. Według dokumentów rządowych statystyczny Polak spożywa ponad 9 litrów czystego alkoholu rocznie” – czytamy w apelu. Jak podkreśla bp Bronakowski, „alkohol to cichy, codzienny wróg życia duchowego i religijnego, rodzinnego i społecznego”. W imieniu Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości apeluje do rodziców, by kształtowali prawidłowe postawy wobec alkoholu. „Rodzice nieobecni, wyobcowani, rodzice niezainteresowani losami córki lub syna to pierwszy krok do problemów dziecka z alkoholem” - czytamy. Apel Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości przypomina, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości nakłada na wszystkich, czyli na parlament, rząd i samorządy obowiązek zmniejszania fizycznej i ekonomicznej dostępności alkoholu. „Nie możemy akceptować sytuacji, w której z jednej strony wydaje się miliardy złotych na rozwój kapitału ludzkiego, a jednocześnie przez brak determinacji i dobrego prawa tak wiele ludzkiego potencjału jest bezpowrotnie marnowane” - czytamy. Członkowie Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości ponawiają apel, by zakazać, a przynajmniej znacząco ograniczyć reklamę oraz inne formy promocji alkoholu. „Ograniczenie fizycznej i ekonomicznej dostępności alkoholu to jedno z najskuteczniejszych narzędzi profilaktycznych prowadzących do zmniejszenia spożycia. Z tego narzędzia korzysta wiele wysokorozwiniętych państw. Nie jest to polityka represji, ale polityka odpowiedzialności” - wskazują. Apel zwraca uwagę, że każdy z nas jest odpowiedzialny nie tylko za własną trzeźwość, ale także trzeźwość drugiego człowieka. „Stosowanie towarzyskiego przymusu picia, ale również bierność wobec postępującego uzależnienia drugiego człowieka to grzech przeciw przykazaniu miłości bliźniego” – tłumaczy bp Bronakowski. Zaznacza przy tym, że „troska o trzeźwość narodu jest sprawą nie tylko wierzących, ale wszystkich”. Wzorem troski o trzeźwość człowieka i całego narodu są – jak czytamy w apelu Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości – kard. Stefan Wyszyński (3 sierpnia przypada 110. rocznica jego urodzin) oraz św. Maksymilian Maria Kolbe (14 sierpnia to 70. rocznica jego męczeńskiej śmierci), a także błogosławiony Jan Paweł II. „Niech jego nauki mobilizują nas do osobistej refleksji i odważnej decyzji o abstynencji, która jest darem miłości dla Boga, drugiego człowieka i Ojczyzny” – proszą członkowie Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości i apelują, byśmy dzielili się świadectwem abstynencji.Opublikuj
KomentarzProszę wypełnić pola oznaczone *
Państwa e-mail służy jedynie weryfikacji i nigdy nie zostanie opublikowany na stronie.