asdf wierni.net Wezwania i Litanie do świętego Józefa

Wezwania i Litanie do świętego Józefa

Wezwania do świętego Józefa Ojcze wiary trudnej, chroń nas przed niewiarą i wygodnictwem! Mężu troskliwy, niech nie będzie rozbitych małżeństw i dzieci niczyich! Obrońco Chrystusa, stań po stronie pokrzywdzonych i biednych! Żywicielu Rodziny, niech Chrystus w głodnych otrzyma pajdę chleba! Stróżu Dziewicy, stań między zakochanymi! Wzorze sprawiedliwości, niech bogaci wezmą trochę nędzy! Robotniku Nazaretański, naucz nas rzetelnie pracować! Kotwico nieszczęśliwych, zakwitnij różą w cierpieniach! Aniele umierających, na progu wieczności rękę podaj! Patronie szarych dni, bądź nam słońcem wiosennym! "Krótka" Litania Patronie zaskoczonych niespodzianą wieścią, co przerasta jak drzewo wiele niższe trawy - (módl się za nami) Patronie zmęczonych daremnym stukaniem do ciepłych domów, drzwi pozamykanych - Patronie uciekających po nocy pośpiesznie i wygnańców, co żyją latami wśród obcych - Patronie zatroskanych o przyszłość swych dzieci - Patronie strwożonych, tak jak Ty, proroctwem - Patronie zwykłych szarych ludzi, cierpliwie pogodnych, ze spracowanymi, biednymi rękami, bezsłownie wiernych - Patronie łagodny - Święty Józefie - módl się za nami! Wezwania ku czci ukrytego życia św. Józefa z Jezusem i Maryją Święty Józefie, spraw, aby Jezus przyszedł do mojej duszy i uświęcił mnie. Święty Józefie, spraw, aby Jezus przyszedł do mego serca i uczynił je wspaniałomyślnym. Święty Józefie, spraw, aby Jezus przyszedł do mego umysłu i oświecał go. Święty Józefie, spraw, aby Jezus prowadził moją wolę i umacniał ją. Święty Józefie, spraw, aby Jezus kierował moimi myślami i oczyszczał je. Święty Józefie, spraw, aby Jezus prowadził moje pragnienia i poprawiał je. Święty Józefie, spraw, aby Jezus spojrzał na moje czyny i pobłogosławił im. Święty Józefie, spraw, aby Jezus zapalił we mnie miłość ku Sobie. Święty Józefie, uproś mi u Jezusa naśladowanie Twoich cnót. Święty Józefie, uproś mi u Jezusa prawdziwą pokorę ducha. Święty Józefie, uproś mi u Jezusa łagodność serca. Święty Józefie, uproś mi u Jezusa pokój duszy. Święty Józefie, uproś mi u Jezusa świętą bojaźń Bożą. Święty Józefie, uproś mi u Jezusa pragnienie doskonałości. Święty Józefie, uproś mi u Jezusa łagodność charakteru. Święty Józefie, uproś mi u Jezusa czyste i miłosierne serce. Święty Józefie, uproś mi u Jezusa święte zgadzanie się z cierpieniem. Święty Józefie, uproś mi u Jezusa mądrość wiary. Święty Józefie, uproś mi u Jezusa błogosławieństwo na wytrwanie w dobrych czynach. Święty Józefie, uproś mi u Jezusa siłę do dźwigania moich krzyży. Święty Józefie, uproś mi u Jezusa nieprzywiązywanie się do materialnych dóbr tego świata. Święty Józefie, uproś mi u Jezusa łaskę kroczenia zawsze wąską ścieżką do Nieba. Święty Józefie, uproś mi u Jezusa łaskę unikania wszelkich okazji do grzechu. Święty Józefie, uproś mi u Jezusa święte pragnienie wiecznej szczęśliwości. Święty Józefie, uproś mi u Jezusa łaskę wytrwania do końca. Święty Józefie, nie opuszczaj mnie. Święty Józefie, spraw, aby moje serce nigdy nie przestało Cię kochać, a moje wargi Cię chwalić. Święty Józefie, przez Twą miłość dla Jezusa spraw, abym i ja podobnie Go kochał. Święty Józefie, przyjmij mnie jako swego oddanego sługę. Święty Józefie, Tobie się oddaję; przyjmij me błagania i usłysz moje modlitwy. Święty Józefie, nie opuść mnie w godzinie mej śmierci. Jezu, Maryjo, święty Józefie, Wam oddaję moje serce i moją duszę. (3 razy - Chwała Ojcu...) Wezwania do św.  Józefa 1. Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Błogosławionej Dziewicy Maryi, mój najmilszy Opiekunie, święty Józefie, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek, kto ucieka się pod Twoją opiekę i błaga o Twą po-moc, pozostał bez pociechy. Tą ufnością ożywiony przychodzę do Ciebie i z całą gorącością ducha Tobie się polecam. Nie odrzucaj mojej modlitwy, przybrany Ojcze Odkupiciela, ale racz ją przyjąć łaskawie i wysłuchać. Amen. 2. Chwalebny święty Józefie, Oblubieńcze Najświętszej Dziewicy Maryi, Dziewiczy Opiekunie Jezusa, czuwaj nade mną i prowadź mnie drogą łaski uświęcającej. Wejrzyj na moje modlitwy i otaczaj mnie zawsze swoją przemożną opieką. Usuń wszystkie przeszkody i trudności stojące na drodze mojej modlitwy i spraw, niech wysłuchanie mej prośby będzie na większą chwałę Bożą i dla mojego zbawienia. W dowód wdzięczności obiecuję głosić Twoją chwałę i dziękować Bogu za udzielenie Ci tak wielkiej mocy w niebie i na ziemi. Amen. Litania do św. Józefa Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, Jedyny Boże, Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, ... Przesławny potomku Dawida, ... Światło Patriarchów, Oblubieńcze Bogarodzicy, Przeczysty stróżu Dziewicy, Żywicielu Syna Bożego, Troskliwy Obrońco Chrystusa, Głowo Najświętszej Rodziny, Józefie najsprawiedliwszy, Józefie najczystszy, Józefie najroztropniejszy, Józefie najmężniejszy, Józefie najposłuszniejszy, Józefie najwierniejszy, Zwierciadło cierpliwości, Miłośniku ubóstwa, Wzorze pracujących, Ozdobo życia rodzinnego, Opiekunie dziewic, Podporo rodzin, Pociecho nieszczęśliwych, Nadziejo chorych, Patronie umierających, Postrachu duchów piekielnych, Opiekunie Kościoła świętego, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam, Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami. W. Ustanowił go panem domu swego. O. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się: Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pięć  westchnień do świętego Józefa - Święty Józefie, miłośniku Jezusa i Maryi, uproś mi tę łaskę, abym coraz goręcej, z całego serca kochał Twego przybranego Syna i Jego dziewiczą Matkę. - Święty Józefie, uproś mi łaskę, abym - jak ty - umiał łączyć życie czynne z głębokim życiem modlitwy. - Święty Józefie, szczęśliwy Opiekunie Jezusa i Maryi Niepokalanej, przez Twoją czystość proszę Cię, strzeż mojej czystości. - Święty Józefie, Patronie wahających się w wyborze, ratuj stojących nad przepaścią zła i oświecaj powołanych do służby Chrystusowi. - Święty Józefie, któryś skonał na rękach Jezusa i Maryi, uproś mi łaskę szczęśliwej śmierci. Niech Jezus i Maryja towarzyszą mi w chwili konania, a ostatnimi moimi słowami niech będą najsłodsze Imiona: Jezus, Maryja i Józef!. Amen.
Opublikuj
KomentarzProszę wypełnić pola oznaczone *
Państwa e-mail służy jedynie weryfikacji i nigdy nie zostanie opublikowany na stronie.