RSSNauczanie

Modlitwa po rachunku sumienia

Żal i mocne postanowienie poprawy. Panie Boże mój, z głębi serca żałuję za wszystkie grzechy całego życia mego, ponieważ obraziłem Cię i zasłużyłem na to, żebyś mnie jako Sprawiedliwy Sędzia ukarał tu na ziemi i w wieczności. Najbardziej jednak żałuję za nie dlatego, że Ciebie najlepszego Ojca, grzechami moimi tak bardzo obraziłem i zasmuciłem. Żałuję, [...]

W konfesjonale

P:„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Kapłan odpowiada: „Na wieki wieków. Amen”. P: Żegna się i mówi: „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Mam lat… Jestem (dzieckiem, uczniem, żonatym, mężatką, wdową).

Rachunek sumienia

Pan Bóg bez żalu nie odpuszcza nigdy żadnego grzechu osobistego. Żeby więc za grzech żałować – trzeba go najpierw poznać. W tym celu należy dokładnie rozważyć grzechy wymienione w tym „rachunku sumienia” i pamięcią sięgnąć do własnej przeszłości. Jeżeli swoich grzechów pozna się wiele – wtedy zaleca się, by przystąpić do konfesjonału z karteczką.

O nakładaniu rąk przez zwykłych wiernych

Nakładanie rąk przez zwykłych wiernych jest uznawane przez Pismo Święte. W Ewangelii wg Św. Marka (Mk 16,17-18) Zmartwychwstały obiecuje

Ogólne informacje na temat kursów

Kurs „Filip” Czy znasz osobiście Jezusa? A może jest On dla Ciebie postacią historyczną lub kimś odległym, nieobecnym? Jeśli pragniesz poznać Twojego Zbawiciela, Pana, Mesjasza i zaprosić Go do swojego życia, jeśli pragniesz doświadczyć tego wyjątkowego spotkania i przemiany serca, to ten kurs jest adresowany do Ciebie.

Cztery Prawa Duchowego Życia

1. ?Bóg Cię kocha i ma wspaniały plan dla Twojego życia.? Ewangelia wg św. Jana 3:16 mówi: ?Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.? Ewangelia wg św. Jana 10:10 odpowiada na pytanie, dlaczego Jezus przyszedł na świat: ?Ja przyszedłem po [...]

Grzech

To, co oddziela człowieka od Boga, zrywa łączność człowieka z Bogiem, to nazywa się grzechem. Grzech powoduje śmierć, bo odrywa człowieka od Boga, źródła życia. Dlatego zbawienie polega ostatecznie na wybawieniu człowieka od grzechu i śmierci.

Czym jest zbawienie?

Każdy z nas – ja i Ty i my wszyscy – nosimy w sobie pytanie: Jak dostąpić zbawienia? To jest najważniejsze, a może i jedyne, pytanie naszego życia. Tym się różnimy od wszystkich innych istot żyjących, że ciągle czegoś szukamy, ciągle o coś pytamy.

Ojciec James Manjackal

Misjonasz Ojciec James Manjackal

Urodził się 18 kwietnia 1946 roku w Cheruvally w Indiach. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 kwietnia 1973 r. w Zgromadzeniu Misjonarzy św. Franciszka Salezego w Indiach. Przez rok pracował na misjach w Visakhapatanam, po czym został profesorem w S.F.S. Seminarium Ettumanoor w Kerala (Indie).