RSSSłowo

ZWIASTOWANIE PAŃSKIE – UROCZYSTOŚĆ

PIERWSZE CZYTANIE   (Iz 7,10-14) Panna pocznie i porodzi SynaCzytanie z Księgi proroka Izajasza.Pan przemówił do Achaza tymi słowami: „Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Otchłani, czy to wysoko w górze”.Lecz Achaz odpowiedział: „Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę”.Wtedy rzekł Izajasz: „Słuchajcie więc, domu [...]

ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP – UROCZYSTOŚĆ

PIERWSZE CZYTANIE   (2 Sm 7,4-5a.12-14a.16) Mesjasz będzie potomkiem DawidaCzytanie z Drugiej Księgi Samuela.Pan skierował do Natana następujące słowa: „Idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi: To mówi Pan: «Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje [...]

ŚRODA I TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

PIERWSZE CZYTANIE   (Jon 3,1-10) Nawrócenie sprowadza miłosierdzie BożeCzytanie z Księgi proroka Jonasza. Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: „Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam”. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak Pan powiedział. Niniwa była miastem bardzo rozległym, na trzy dni drogi. Począł [...]

PONIEDZIAŁEK I TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

PIERWSZE CZYTANIE   (Kpł 19,1-2.11-18) Prawo świętościCzytanie z Księgi Kapłańskiej. Pan powiedział do Mojżesza: „Mów do całej społeczności synów Izraela i powiedz im: «Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz. Nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać jeden drugiego. Nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię. Byłoby to zbezczeszczeniem imienia Boga [...]

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, ROK B

PIERWSZE CZYTANIE   (Rdz 9,8-15) Przymierze Boga z Noem po potopieCzytanie z Księgi Rodzaju.Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów:„Oto Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze [...]

SOBOTA PO POPIELCU

PIERWSZE CZYTANIE   (Iz 58,9b-14) Obietnice dla sprawiedliwychCzytanie z Księgi proroka Izajasza. To mówi Pan Bóg: „Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem. Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę [...]

PIĄTEK PO POPIELCU

PIERWSZE CZYTANIE   (Iz 58,1-9) Post należy łączyć z uczynkami miłościCzytanie z Księgi proroka Izajasza. To mówi Pan Bóg: „Krzycz na całe gardło, nie przestawaj. Podnoś głos twój jak trąba. Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba jego grzechy. Szukają Mnie dzień za dniem, pragną poznać moje drogi, jakby naród, który kocha sprawiedliwość i [...]

CZWARTEK PO POPIELCU

PIERWSZE CZYTANIE   (Pwt 30,15-20) Wierność i grzech, życie i śmierćCzytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz przemówił do ludu: „Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci kochać twego Boga, Pana, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego nakazy, polecenia i przykazania; abyś żył i mnożył się, a twój [...]

ŚWIĘTYCH TYMOTEUSZA I TYTUSA, BISKUPÓW – WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE

PIERWSZE CZYTANIE   (2 Tm 1,1-8) Żywa wiara Tymoteusza Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, posłany dla głoszenia życia obiecanego w Chrystusie Jezusie, do Tymoteusza, swego umiłowanego dziecka. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana. Dziękuję Bogu, któremu służę jak moi [...]

7 STYCZNIA

PIERWSZE CZYTANIE   (1 J 3,22-4,6) Badajcie duchy, czy są z Boga Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Najmilsi:O co prosić będziemy, otrzymamy od Boga, ponieważ zachowujemy Jego przykazania I czynimy to, co się Jemu podoba. A przykazanie Jego zaś jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie [...]